Redaktorzy Biuletynu Informacji Publicznej

  Redaktorzy Biuletynu Informacji Publicznej

  Redaktorzy Biuletynu Informacji Publicznej

  W skład redakcji wchodzą: redaktor prowadzący, jego zastępca oraz pozostali redaktorzy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

  Adres redakcji

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
  ul. Alojzego Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

  Redaktor prowadzący

  Anna Szczepańska

  Pozostali Redaktorzy
  Justyna Pasieczyńska
  Katarzyna Woźniak-Pątkowska
  Anna Sieczkowska
  Anette Tomkiewicz
  Bożena Wyszomirska
  Karol Owczarek

  Rejestr zmian