«Powrót

KAS na Wojewódzkich Dożynkach

KAS na Wojewódzkich Dożynkach

KAS na Wojewódzkich Dożynkach

Stoisko edukacyjne Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
Stanowisko Urzędu Skarbowego w Przasnyszu oferowało zainteresowanym broszury informacyjne dotyczące przepisów podatkowych
Nauka przez zabawę – dzieci kolorują zwierzęta zagrożone wyginięciem
Dzieci układają labirynt z chronionymi zwierzętami
Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej odpowiada na pytania dotyczące towarów podrabianych i pirackich prezentowanych w gablocie
Spreparowany krokodyl kameruński zaciekawił małą dziewczynkę

27 sierpnia 2017 r. przedstawiciele mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej uczestniczyli w obchodach Dożynek Województwa Mazowieckiego i Diecezji Płockiej, organizując stoisko edukacyjno-informacyjne.

W obchodach rolniczego święta w przasnyskiej strefie gospodarczej Sierakowo koło Przasnysza, obok pracowników mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej, uczestniczyli licznie przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne i samorządowe. Na obchody święta plonów, przybyło bardzo dużo osób z całego Mazowsza, zachęconych bogatą oprawą uroczystości.

Stoisko edukacyjno-informacyjne KAS cieszyło się dużym zainteresowaniem. Pracownicy Urzędu Skarbowego w Przasnyszu informowali zainteresowanych m.in. o zobowiązaniach podatkowych, rejestrze VAT czy ewidencjonowaniu działalności gospodarczej. Wiele pytań dotyczyło ulg podatkowych oraz działalności KAS.

Uczestnicy Dożynek mogli zobaczyć edukacyjną wystawę okazów gatunków fauny i flory zagrożonych wyginięciem, chronionych konwencją CITES, takich jak m.in. skóra pytona skalnego, spreparowany krokodyl kameruński i cios słonia. Każdy mógł obejrzeć i dotknąć prezentowane okazy, a także posłuchać jakie dźwięki wydaje pałeczka deszczowa. Przy okazji, zwiedzający wystawę KAS, dowiadywali się czego nie przywozić z zagranicznych podróży, aby nie tylko nie narażać się na przykre konsekwencje, ale również nie przyczyniać się do wyniszczenia zagrożonych gatunków fauny i flory.

Na najmłodszych uczestników Dożynek czekał atrakcyjny kącik edukacyjny. Dzieci biorące udział w układaniu labiryntu oraz kolorowaniu przygotowanych malowanek z postaciami chronionych zwierząt, otrzymywały drobne upominki.

Pracownicy KAS przygotowali także punkt związany z ochroną własności intelektualnej. Wyjaśniali odwiedzającym stoisko, jak odróżnić towary podrobione od oryginałów oraz uświadamiali, że towary podrabiane są często niskiej jakości i mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Udział pracowników mazowieckiej KAS w obchodach święta plonów, był również okazją, aby przybliżyć uczestniczącym w Dożynkach rolę i zadania Krajowej Administracji Skarbowej.