«Powrót

Likwidacja zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudziła 11,5 mln VAT

Likwidacja zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudziła 11,5 mln VAT

Likwidacja zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudziła 11,5 mln VAT

  • Działania wywiadu skarbowego i kontroli skarbowej przyczyniły się do zatrzymania organizatorów procederu nielegalnego obrotu paliwami.
  • Zorganizowana grupa przestępcza wyłudziła blisko 11,5 mln VAT i wyprała ponad 25 mln złotych.

W 2011 r. ówczesny Wydział Wywiadu Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu uzyskał informację  o podmiotach gospodarczych, które uczestniczyły w nielegalnym obrocie paliwami płynnymi. Towar pochodzący z nabyć wewnątrzwspólnotowych był  wprowadzany do obrotu poprzez znikającego podatnika z siedzibą w Warszawie.

Kolejnym ogniwem łańcucha dostaw  była firma spółka bufor z siedzibą pod Wrocławiem, która pozorowała transakcje i wystawiała puste faktury dla dużego hurtownika w branży paliwowej z siedzibą w Łodzi.

Z uwagi na wielomilionowe obroty firm i zidentyfikowanie uczestników zorganizowanej grupy przestępczej, nawiązano współpracę z wrocławskim Zarządem CBŚP. Wspólnie zainicjowano pod koniec 2011 r. śledztwo prokuratorskie.

Równolegle UKS we Wrocławiu i UKS w Łodzi wszczęły postępowania kontrolne w firmach uczestniczących w procederze. W efekcie ustaleń kontroli, opisujących wielomilionowe uszczuplenia w podatku VAT, doszło do pierwszych zatrzymań podejrzanych i przeszukań miejsc prowadzenia działalności, połączonych z zabezpieczeniem dokumentów.

Kolejne etapy realizacji procesowych miały miejsce w 2016 r. po przejęciu sprawy przez wrocławski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Ich efektem było zatrzymanie przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji  liderów i członków grupy przestępczej oraz dokonanie znaczących zabezpieczeń na majątku podejrzanych (luksusowe zegarki znanych marek, kolekcje numizmatów i nieruchomości warte blisko 35 mln. zł).

Szczegółowe informacje o tej sprawie znajdują się również na stronie Centralnego Biura Śledczego Policji (link otwiera nowe okno w innym serwisie).