«Powrót

Nielegalne papierosy w bagażu

Nielegalne papierosy w bagażu

Nielegalne papierosy w bagażu

31600 sztuk papierosów z ormiańskimi znakami akcyzy ujawnili w bagażu podróżnego funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

Ponad 31 tys. sztuk nielegalnych papierosów ujawnili w bagażu podróżnego na Lotnisku Chopina funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.  

Funkcjonariusze celno-skarbowi pełniący służbę na warszawskim lotnisku skierowali do kontroli celnej z korytarza „Zielona linia - nic do zgłoszenia" 28-letniego obywatela Polski, który przyleciał samolotem rejsowym z Erywania.

W wyniku rewizji walizki i torby podręcznej podróżnego, funkcjonariusze ujawnili 31600 sztuk papierosów z ormiańskimi znakami akcyzy. Podczas przesłuchania podróżny przyznał, że przywiózł papierosy w celu handlowym.

Wprowadzenie nielegalnego towaru do obrotu spowodowałoby uszczuplenie należności celnych i podatkowych w kwocie ponad 36 tys. zł.

Papierosy zajęto do sprawy karnej skarbowej i złożono w magazynie depozytowym Delegatury Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego III „Port Lotniczy" w Warszawie, który będzie prowadził dalsze postępowanie w sprawie.