«Powrót

Obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej na Mazowszu

Obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej na Mazowszu

Obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej na Mazowszu

Wicepremier Mateusz Morawiecki wraz z Dowódcą uroczystości dokonuje przeglądu pododdziałów
Szpaler funkcjonariuszy celno-skarbowych na placu apelowym
Kompania honorowa Krajowej Administracji Skarbowej na placu apelowym
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wbija pamiątkowy gwóźdź w nadany Izbie sztandar
Dyrektor Izby wręcza sztandar pocztowi sztandarowemu Izby
Sztandar w rękach pocztu sztandarowego
Prezentacja nadanego sztandaru Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie
Szpaler pracowników oraz funkcjonariuszy celno-skarbowych po uroczystym wręczeniu awansów
Kompania honorowa z nadanym Izbie sztandarem

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie, jako pierwsza izba w kraju, obchodziła święto połączonych w Krajowej Administracji Skarbowej, służb celnych i skarbowych.

Uroczystości rozpoczęła Msza Św. odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. W wygłoszonej homilii kapelan Krajowej Administracji Skarbowej ks. Marian Midura wielokrotnie nawiązywał do postaci Świętego Mateusza – patrona celników i poborców podatkowych, podkreślając jak trudną i odpowiedzialną służbę pełnią pracownicy i funkcjonariusze każdego dnia. Oprawę liturgiczną uświetniły poczet sztandarowy Krajowej  Administracji Skarbowej oraz poczty sztandarowe służb mundurowych współdziałających z warszawską Izbą Administracji Skarbowej.

Po Mszy Św. na Placu Krasińskich, odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Krajowej Administracji Skarbowej.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych oraz organów, instytucji i służb mundurowych współpracujących z Krajową Administracją Skarbową.

Podniosły charakter obchodów podkreśliła obecność Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego, który w swoim przemówieniu podkreślił m. in.: "Niektórzy pół żartem mówią, że jeśli w takim tempie będziemy uszczelniać podatki, będziemy naprawiać budżet państwa, to za chwilę będzie więcej pieniędzy niż potrzebujemy. Życzyłbym sobie żeby tak było. A na razie cieszę się, że jesteśmy na jak najlepszej drodze do eliminacji wszelkich patologii, do profesjonalizacji naszego działania, do wyprzedzania o krok tych, którzy nieuczciwe chcą żerować na państwie polskim".

Następnym elementem uroczystości było nadanie przez Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego sztandaru Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie. Minister powiedział: „Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu, jakim jest nadanie sztandaru Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie. Razem budujemy tożsamość KAS, którą opieramy na wspólnych wartościach".

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Robert Antoszkiewicz, który powiedział m.in.: „Jeszcze niedawno można było usłyszeć, że połączenie naszych administracji: podatkowej, skarbowej i celnej nie jest możliwe, a jednak dokonaliśmy tego i mamy dzisiaj zaszczyt obchodzić wspólne święto. Dlatego wierzę, że towarzyszy nam tym większa satysfakcja i radość. Od 1 marca w Izbie Administracji Skarbowej realizujemy szeroki wachlarz niezwykle istotnych zadań dla naszego państwa. Dotyczy on zarówno obszaru wsparcia legalnie działających przedsiębiorców,  w tym obrotu towarowego z krajami pozaunijnymi, obrotu wyrobami akcyzowymi, jak i poprawy skuteczności ujawniania oszustw celnych  i skarbowych. O dużej skali działalności mazowieckiej Izby świadczy fakt, że obecnie ponad 40 % wpływów z podatków do budżetu państwa jest obsługiwana przez jej pracowników".

Podkreślił również, że „Nowoczesna administracja publiczna powinna być skuteczna i zarazem efektywna w swoim działaniu. Taką administrację tworzymy w mazowieckiej Izbie Administracji Skarbowej, dzięki zaangażowaniu naszych ekspertów oraz sprawnej współpracy z innymi służbami".

Podczas apelu Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś wraz z Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Robertem Antoszkiewiczem wręczyli członkom korpusu służby cywilnej awanse w stanowisku oraz funkcjonariuszom celno-skarbowym mianowania na wyższy stopień służbowy.

 

Akt nadania przez Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego sztandaru Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie