«Powrót

Paragon fiskalny za sprzedaż to dowód uczciwości sprzedawcy

Paragon fiskalny za sprzedaż to dowód uczciwości sprzedawcy

Paragon fiskalny za sprzedaż to dowód uczciwości sprzedawcy

Witryna lokalu gastronimicznego
Witryna lokalu gastromicznego

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego sprawdzili w 80 lokalach gastronomicznych z kuchnią azjatycką, czy sprzedawcy wydają klientom paragony. W wielu przypadkach ujawnili nielegalną działalność z pominięciem obowiązkowej rejestracji sprzedaży na kasach fiskalnych. Na nieuczciwych, nałożono kary grzywny za wykroczenia skarbowe na łączną kwotę ponad 11 tys. zł.

Jedną z najczęstszych nieprawidłowości stwierdzanych w trakcie kontroli legalności sprzedaży między innymi w lokalach gastronomicznych jest omijanie rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej lub gromadzenie, nieodebranych przez klientów paragonów.

„Ten niepozorny mechanizm jest bardzo niebezpieczny zarówno dla uczciwych przedsiębiorców jak i dla Budżetu Państwa, czyli każdego obywatela. Powszechność przyzwolenia społecznego na brak paragonu za zakupy, dodatkowo wpływa na rozmiar tego procederu. Z szerszej perspektywy analiz Krajowej Administracji Skarbowej, warto jednak podkreślić, że oszustwo dotyka nas wszystkich. Z jednej strony, ofiarami stają się bezpośrednio klienci, którzy płacą za zakupy, cenę, zawierającą  wkalkulowane w nią podatki, które nigdy nie trafią do Budżetu Państwa. Z drugiej zaś strony, nieodebrane paragony, często służą do wystawiania tzw. „pustych" faktur. Niestety, podmioty gospodarcze uczestniczące w tym oszustwie wykorzystują brak świadomości kupujących" – powiedział Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Robert Antoszkiewicz.

„Puste" faktury to faktury wykorzystywane do uprawdopodobnienia nierzeczywistych zdarzeń gospodarczych, mające na celu między innymi zawyżenie kosztów w działalności gospodarczej, co za tym idzie, zmniejszenie wysokości kwoty płaconych podatków. Dokumenty te następnie są przekazywane „umówionym" podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w celu wygenerowania nieprawdziwych kosztów działalności, a także nienależnego podatku naliczonego.
W ostatnich dniach, kontrolą objęte zostały podmioty prowadzące działalność gastronomiczną na terenie Warszawy (m. in. Mokotów, Ursynów, Śródmieście, Ochota, Wola, Bemowo i Praga). W 30 skontrolowanych lokalach sprzedający nie rejestrowali sprzedaży na kasach fiskalnych oraz nie wydawali klientom, paragonów fiskalnych.