«Powrót

Pracownicy US w Pruszkowie spotkali się z młodzieżą SP w Sękocinie

Pracownicy US w Pruszkowie spotkali się z młodzieżą SP w Sękocinie

Pracownicy US w Pruszkowie spotkali się z młodzieżą SP w Sękocinie

Pracownicy US w Pruszkowie spotkali się z młodzieżą SP w Sękocinie
Pracownicy US w Pruszkowie spotkali się z młodzieżą SP w Sękocinie

W ramach realizowanego przez Ministerstwo Finansów programu edukacyjnego „Finansoaktywni" w Sękocinie odbyło się spotkanie z uczniami najstarszych klas Szkoły Podstawowej.

16.05.2018 r. na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie, pracownicy Urzędu Skarbowego w Pruszkowie  poprowadzili zajęcia z uczniami klas VII.

W spotkaniu wzięły udział dwie grupy młodzieży. Zajęcia dotyczyły podstawowych zagadnień związanych z podatkami, budżetem państwa oraz prawami i obowiązkami obywateli w tym zakresie.

W trakcie wykładu w zajmujący sposób przedstawiono problematykę związaną z istotą podatków, ich rodzajami oraz stawkami.

Następnie przedstawiono prezentację dotyczącą budżetu, mającą na celu uświadomienie młodzieży jak duże ma znaczenie i jaki wpływ na jego kształtowanie mogą mieć obywatele.
W trakcie spotkania zaprezentowano również grę edukacyjną z elementami zagadnień podatkowych, dzięki której młodzież mogła aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Na zakończenie wszystkich uczestników zajęć obdarowano gadżetami z logo Krajowej Administracji Skarbowej a zainteresowanych przestawioną tematyką uczniów zachęcono do korzystania z internetowych portali Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.