«Powrót

Spotkanie wigilijne w warszawskiej Izbie Administracji Skarbowej

Spotkanie wigilijne w warszawskiej Izbie Administracji Skarbowej

Spotkanie wigilijne w warszawskiej Izbie Administracji Skarbowej

Spotkanie wigilijne w warszawskiej Izbie Administracji Skarbowej
Spotkanie wigilijne w warszawskiej Izbie Administracji Skarbowej
Spotkanie wigilijne w warszawskiej Izbie Administracji Skarbowej
Spotkanie wigilijne w warszawskiej Izbie Administracji Skarbowej
Spotkanie wigilijne w warszawskiej Izbie Administracji Skarbowej

W Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie 19 grudnia 2017 r. odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne zorganizowane przez Dyrektora Roberta Antoszkiewicza.

Witając zaproszonych gości, gospodarz spotkania Dyrektor Robert Antoszkiewicz,  życzył wszystkim zebranym spokoju, zdrowia i radości z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Przekazał również świąteczne życzenia dla wszystkich pracowników i funkcjonariuszy IAS.

Przy wigilijnym stole spotkali się przedstawiciele kadry kierowniczej mazowieckiej IAS, Dziekan KAS ks. dr Marian Midura, przedstawiciele związków zawodowych oraz zaproszeni goście: m.in. Szef KAS Marian Banaś, Zastępca Szefa KAS Paweł Cybulski, dyrektorzy departamentów z Ministerstwa Rozwoju i Finansów, a także Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz oraz Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska.

Spotkania wigilijne to okazja do złożenia nie tylko świątecznych życzeń ale także podziękowań za kolejny rok współpracy, które przekazali zebranym również Szef KAS Marian Banaś oraz Zastępca Szefa KAS Paweł Cybulski.

Dyrektor Antoszkiewicz przywitał również gościa specjalnego 12 - letniego Krystiana Garleja, ucznia V klasy Szkoły Podstawowej dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Laskach, z którym Izba przyjaźni się od blisko 7 lat i wspiera go w chorobie. Po krótkiej prezentacji i rozmowie, Dyrektor Izby wręczył Krystianowi mikołajkowe prezenty.

Fragment z Ewangelii przypominający narodziny Chrystusa odczytała Beata Rocka-Grobarczyk Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany.

Zanim wszyscy podzielili się opłatkiem, ks. Marian Midura odmówił modlitwę, udzielił błogosławieństwa zgromadzonym  i poświęcił wigilijny stół.

W świątecznej atmosferze, przy dźwiękach kolęd, pastorałek i piosenek, wszyscy goście dzielili się opłatkiem i składali sobie świąteczno-noworoczne życzenia.