«Powrót

Twoja krew, czyjeś życie

Twoja krew, czyjeś życie

Twoja krew, czyjeś życie

Krwiodawcy wypełniają przy stoliku formularze niezbędne przed oddaniem krwi
Grupa chętnych do oddania krwi oczekuje w kolejce do ambulansu
Krwiodawcy przechodzą w ambulansie wstępną kwalifikację
Pierwsza z dawczyń oddaje krew
Krew oddawana przez kolejną dawczynię może uratować czyjeś życie
Kolejny krwiodawca w trakcie oddawania krwi
Krwiodawca w trakcie oddawania krwi
Kolejna krwiodawczyni oddaje krew
Pani z obsługi medycznej czuwa nad prawidłowością przebiegu oddawania krwi u krwiodawczyni

22 honorowych dawców oddało blisko 10 litrów krwi, podczas XI akcji krwiodawstwa, która odbyła się 26 września 2017 r. w siedzibie mazowieckiej Izby Administracji Skarbowej.

Była to druga akcja przeprowadzona po zintegrowaniu służby celnej i administracji podatkowej, w której wzięli udział funkcjonariusze celno-skarbowi i pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Nad sprawnym przebiegiem akcji, czuwał fachowy i życzliwy zespół lekarsko-pielęgniarski z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, który miał pełne ręce pracy.

Tym razem do akcji krwiodawstwa włączyło się blisko 40 osób. Niestety, przeciwwskazania zdrowotne nie wszystkim umożliwiły oddanie krwi. Spośród 31 zarejestrowanych osób, 22 osoby zostały pozytywnie zakwalifikowane przez lekarza. Każdy z uczestników akcji oddał 450 ml krwi, co dało łącznie blisko 10 litrów tego bezcennego płynu.

Większość osób przybyłych na akcję krwiodawstwa, wiedziała co ich czeka w ambulansie medycznym, ponieważ wcześniej oddawały już krew. Cieszy fakt, że w akcji wzięły udział osoby, które postanowiły oddać krew pierwszy raz w życiu. Na 22 zarejestrowane osoby, było 7. debiutantów.

Kolejny raz do akcji krwiodawstwa przyłączyły się znane już z poprzednich akcji osoby z sąsiadującej z izbą Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola i firmy SATORIA Group oraz osoby, które przechodząc ulicą, zwróciły uwagę na stojący ambulans.

Bezcenna krew, której do dnia dzisiejszego nie udało się wytworzyć w formie syntetycznej, a którą w akcji krwiodawstwa oddali funkcjonariusze i pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz osoby spoza izby, uzupełni zapasy krwi, na którą w okresie powakacyjnym jest największe zapotrzebowanie.

Wśród krwiodawców są i tacy funkcjonariusze i pracownicy, którzy nie ominęli ani jednej akcji z organizowanych od ponad 6. już lat przez warszawską Izbę. Do nich, a także do tych, dla których ta XI akcja była dopiero początkiem przygody z honorowym krwiodawstwem, kierujemy serdeczne "DZIĘKUJEMY"! Szczególne podziękowania kierujemy do osób, które pokonały wiele kilometrów, aby wziąć udział w tej szlachetnej akcji.

Już teraz zapraszamy na majową XII akcję krwiodawstwa.