«Powrót

Uroczyste przekazanie pojazdów służbowych w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie

Uroczyste przekazanie pojazdów służbowych w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie

Uroczyste przekazanie pojazdów służbowych w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie

W Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie odbyło się uroczyste przekazanie pojazdów służbowych funkcjonariuszom mazowieckiej Służby Celno-Skarbowej oraz pracownikom naszej Izby. Do służby na mazowieckich drogach trafi 27 nowych pojazdów służbowych - radiowozów i samochodów operacyjnych.

W Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie 1 lutego br. odbyło się uroczyste przekazanie pojazdów służbowych funkcjonariuszom mazowieckiej Służby Celno – Skarbowej. W uroczystości wziął udział Robert Antoszkiewicz - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, który przekazał Naczelnikowi Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego i podległym funkcjonariuszom 27 nowych pojazdów służbowych w tym oznakowane radiowozy oraz samochody wielozadaniowe. Poświęcenia pojazdów dokonał kapelan ks. podinsp. Marian Midura.

Gościem honorowym uroczystości był  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Paweł Cybulski.

Pojazdy będą wykorzystywane przez funkcjonariuszy z działów realizacji, zajmujących się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej takich jak przemyty, obrót nielegalnymi towarami czy oszustwa podatkowe.

Zakup nowych radiowozów pozwoli również na zwiększenie liczby patroli dokonujących kontroli w ramach systemu monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT). Jest to ważne narzędzie do walki z nielegalną działalnością gospodarczą m.in. paliwami płynnymi, całkowicie skażonym alkoholem oraz suszem tytoniowym lub wyłudzaniem podatku od towarów i usług.

„Jestem przekonany, że samochody zakupione ze środków przekazanych przez Ministerstwo Finansów pomogą funkcjonariuszom w codziennej służbie. Wykorzystanie nowych samochodów w działaniach kontrolnych z pewnością przyczyni się do skutecznego zwalczania szarej strefy oraz zwiększenia wpływów do budżetu"-  powiedział Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.