«Powrót

Wizyta studyjna w Ośrodku Szkoleniowym w Kamionie przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości

Wizyta studyjna w Ośrodku Szkoleniowym w Kamionie przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości

Wizyta studyjna w Ośrodku Szkoleniowym w Kamionie przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości

Pierwsza wizyta studyjna funkcjonariuszy Służby Więziennej w Ośrodku Szkoleniowym w Kamionie – to efekt współpracy Krajowej Administracji Skarbowej i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Głównym celem trzydniowego spotkania w Kamionie była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie kynologii służbowej.

Ze strony Służby Więziennej udział wzięli: lekarz weterynarii, instruktor szkolenia oraz przedstawiciele Działu Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych przy Zakładzie Karnym w Czarnem, w którym szkoli się zespoły przewodników psów służbowych na potrzeby Służby Więziennej.

Program wizyty studyjnej był bardzo bogaty. Zaprezentowano funkcjonariuszom Służby Więziennej zaplecze techniczne Ośrodka wraz z zaadoptowaną na potrzeby szkolenia salą wykładową wyposażoną w sztuczną nawierzchnię oraz specjalistyczny sprzęt do treningu FitPaws. Ten rodzaj treningu, służy wspomaganiu propriocepcji ciała psa oraz nawiązaniu głębokiej relacji na linii przewodnik - pies. Omówiono również  materiały szkoleniowe wykorzystywane przez instruktorów Ośrodka w Kamionie oraz materiały edukacyjne przeznaczone dla kandydatów na przewodników i przewodników psów służbowych KAS.
Funkcjonariuszy Służby Więziennej zapoznano z profilami szkolenia psów, będących w trakcie szkolenia  podstawowego na terenie Wolnego Obszaru Celnego w Mszczonowie, z którym Ośrodek Szkoleniowy w Kamionie nawiązał ścisłą współpracę w ramach prowadzonych działań szkoleniowych.

Przedstawiono również techniki przeszukań oraz sposoby sygnalizacji ujawnionych substancji przez psy pasywne czyli targetujące miejsce ujawnienia (będące w trakcie szkolenia podstawowego) oraz psy aktywne tzn. drapiące miejsce ujawnienia (psy odbywające coroczną atestację). Ponadto, przeprowadzono trening współpracy na linii przewodnik - pies zwany treningiem posłuszeństwa, trening FitPaws oraz zaprezentowano techniki relaksacji w oparciu o TTouch, które mają zapewnić obniżenie napięcia emocjonalnego i mięśniowego psa z pozytywnym wpływem na zacieśnienie więzi pomiędzy psem a przewodnikiem.

Owocem pierwszej wizyty studyjnej funkcjonariuszy Służby Więziennej w Kamionie będzie rewizyta na terenie DSPiTPS w Czarnem, podczas której planowana jest dalsza wymiana doświadczeń w dziedzinie kynologii służbowej oraz ujednolicenie technik szkolenia psów służbowych wykorzystywanych do detekcji (tj. wykrywania m.in. sygnałów, zdarzeń).