«Powrót

Od 1 lipca 2018 r. w OC Towarowym I w Warszawie będzie Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw Celnych

Od 1 lipca 2018 r. w OC Towarowym I w Warszawie będzie Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw Celnych

Od 1 lipca 2018 r. w OC Towarowym I w Warszawie będzie Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw Celnych

Szanowni Państwo, Przedsiębiorcy
działający przed Naczelnikiem Mazowieckiego Urzędu Celno –Skarbowego w Warszawie
zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową Delegatury MUCS III „Port Lotniczy" w Warszawie

Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, uprzejmie informuje, że z dniem 1 lipca 2018 r. w Oddziale Celnym Towarowym I w Warszawie (kod 443020) Delegatury Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego III „Port Lotniczy" w Warszawie utworzone zostanie Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw Celnych (CUDO).

Struktura funkcjonowania granicznych oddziałów celnych przedstawia się następująco:

CUDO

Oddziały satelickie

Godziny funkcjonowania CUDO
oraz oddziałów satelickich

443020 OC Towarowy I Warszawie

 

443010 OC Osobowy  w Warszawie

 

443050 OC Port Lotniczy Warszawa-Modlin

Wszystkie oddziały pracują w systemie ciągłym 24h 7 dni w tygodniu


W związku z powyższym zgłoszenia celne przesyłane w formie elektronicznej dotyczące obrotu towarowego należy wysyłać na kod oddziału CUDO (443020), z wyłączeniem zgłoszeń związanych z obrotem pasażerskim oraz deklaracjami DSK, które należy składać jak dotychczas odpowiednio na kodzie 43010 lub 443050.

Oddziały satelickie na dotychczasowych zasadach będą realizować między innymi zadania związane z fizyczną kontrolą towarów i osób, dostawami na statki powietrzne, obsługą zgłoszeń w formie papierowej i T2L, obsługą deklaracji DSK, legalizacją świadectw pochodzenia i dokumentów potwierdzających status celny towarów, otwieraniem/zamykaniem karnetów TIR/ATA,  potwierdzaniem wywozu towarów przez podróżnych poza terytorium Wspólnoty w ramach systemu „Zwrot VAT dla podróżnych" oraz bieżącą obsługą kasową. 

Dodatkowo Referat ds. Wolnego Obszaru Celnego i Składów Celnych funkcjonujący w strukturze Oddziału Celnego Osobowego w Warszawie (443010), w dedykowanej formie i w sposób kompleksowy, będzie obsługiwał zgłoszenia celne (przesyłane na kodzie placówki CUDO (443020) z okresem przejściowym na zmianę pozwoleń) dotyczące przedsiębiorców działających w przestrzeni WOC i składów celnych.

Jednocześnie pragnę zapewnić Państwa, że powyższa zmiana nie spowoduje żadnych utrudnień w dotychczasowej obsłudze zgłoszeń celnych, a jej celem jest ujednolicenie i podwyższenie standardów obsługi klienta.

Wszelkie pytania związane z funkcjonowaniem CUDO należy kierować na adres poczty elektronicznej:
PL.443020@mf.gov.pl ; PL.443010@mf.gov.pl ; PL.443050@mf.gov.pl

Ponadto, można kontaktować się pod następującymi numerami telefonów:

  • Oddział Celnym Towarowym I w Warszawie: (22) 606 72 09
  • Oddział Celny Osobowy w Warszawie: (22) 650 48 96
  • Oddział Celny Port Lotniczy Warszawa-Modlin: (22) 346 50 00