«Powrót

Zmiana siedziby Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

Zmiana siedziby Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

Zmiana siedziby Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniach 12 marca - 17 marca  2018 r.  realizowane będzie przeniesienie Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z budynku przy ul. Cybernetyki 19 B w Warszawie do budynku przy ul. Jagiellońskiej 55 B w Warszawie.

W związku z powyższym, zmianie ulegną numery telefonów oraz numery faxów. Bez zmian pozostają adresy e–mail Urzędu. Godziny urzędowania MUSC w Warszawie w związku z przeprowadzką nie ulegają zmianie.

Nowe numery kontaktowe do Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55 B w Warszawie:

Mazowiecki Urząd Celno – Skarbowy
w Warszawie

Centrala telefoniczna: 22 670 60 00

Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

Arkadiusz Łaba

tel.: 22 670 60 11
fax: 22 670 60 40
(sekretariat)

Pierwszy Zastępca Naczelnika MUCS
w Warszawie  – Pion Orzecznictwa

Izabela Chrościńska

tel.: 22 670 60 20
(sekretariat)

Drugi Zastępca Naczelnika MUCS
w Warszawie  – Pierwszy Pion Kontroli Celno-Skarbowej

Waldemar Golasiński

tel.: 22 670 60 18
(sekretariat)

Trzeci Zastępca Naczelnika  MUCS
w Warszawie – Drugi Pion Kontroli
Celno-Skarbowej

Beata Ostrowska

tel.: 22 670 60 13
(sekretariat)

Czwarty Zastępca Naczelnika MUCS
w Warszawie – Trzeci Pion Kontroli
Celno-Skarbowej

Sławomir Żyła

tel.: 22 670 60 12
(sekretariat)

Piąty Zastępca Naczelnika MUCS
w Warszawie – Czwarty Pion Kontroli
Celno-Skarbowej

Maria Rutka

tel.: 22 670 60 17
(sekretariat)

Szósty Zastępca Naczelnika MUCS
w Warszawie – Pierwszy Pion Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej

Aneta Kowalczyk

tel.: 22 670 60 19
fax: 22 670 60 41
(sekretariat)

 

W związku z przeprowadzką Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, w najbliższych dniach mogą spotkać się Państwo z utrudnieniami przy załatwianiu spraw w Urzędzie, jak również przy załatwianiu spraw telefonicznie bądź mailowo.

Za te niedogodności serdecznie przepraszamy.