Stan spraw

    Stan spraw

    Stan spraw

    Informacja o stanie przyjmowanych spraw oraz o kolejności ich załatwiania udzielana jest zgodnie z zasadami udostępniania informacji pod nr tel. 22 56-18-002

    Rejestr zmian