Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik
  Bożena Pietrzak

  I Zastępca Naczelnika
  Ewa Rybicka

  II Zastępca Naczelnika
  Justyna Sowińska

  III Zastępca Naczelnika
  Agnieszka Pietrzyk

  Naczelnik Urzędu Skarbowego sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  1) Zastępców Naczelnika,
  2) Referatu ds. Sekretariatu (SWS).


  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;

  2) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;

  3) wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;

  4) zatwierdza plany kontroli podatkowej;

  5) udziela  pracownikom upoważnień;

  6) podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia organizacyjne pracownikom.

  •    Pierwszy Zastępca Naczelnika nadzoruje funkcjonowanie następujących komórek organizacyjnych
   1)Pierwszego Działu Spraw Wierzycielskich (SEW-1);
  2)Drugiego Działu Spraw Wierzycielskich (SEW-2);
  3) Pierwszego Działu Egzekucji Administracyjnej (SEE-1);
  4) Drugiego Działu Egzekucji Administracyjnej (SEE-2);
  5) Pierwszego Działu Rachunkowości (SER-1);
  6) Drugiego Działu Rachunkowości (SER-2);
  7) Trzeciego Działu Rachunkowości (SER-3);


  •    Drugi Zastępca Naczelnika nadzoruje funkcjonowanie następujących komórek organizacyjnych:
  1) Pierwszego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1);
  2) Drugiego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-2);
  3) Trzeciego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-3);
  4) Czwartego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-4);
  5) Działu Kontroli Podatkowej (SKP);
  6) Działu Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników (SKI)w którego skład wchodzi Referatu Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników(SKI-1)
  7) Wieloosobowe Stanowisko ds. Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKM);
  8) Wieloosobowe Stanowisko ds.

  •    Trzeci Zastępca Naczelnika nadzoruje funkcjonowanie następujących komórek organizacyjnych:
  1) Pierwszego Działu Obsługi Bezpośredniej (SOB-1)
  2) Drugiego Działu Obsługi Bezpośredniej (SOB-2),w którego skład wchodzi Referat Obsługi Bezpośredniej (SOB1-2)
   3)Trzeciego Działu Obsługi Bezpośredniej h (SOB-3);
  4) Pierwszego Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-1);
  5) Drugiego Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-2);
  6) Trzeciego Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-3);
  7) Działu Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM);
  8) Referatu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier (SPA)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 09:31 Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2018 13:23
  Autor: Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska
  Rejestr zmian