Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzona w dniach: 02.10.2014 - 03.10.2014 r., 06.10.2014 - 10.10.2014 r., 13.10.2014 r. - kontrola płatnika składek

    Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzona w dniach: 02.10.2014 - 03.10.2014 r., 06.10.2014 - 10.10.2014 r., 13.10.2014 r. - kontrola płatnika składek

    Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzona w dniach: 02.10.2014 - 03.10.2014 r., 06.10.2014 - 10.10.2014 r., 13.10.2014 r. - kontrola płatnika składek

    Dokumenty: