Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Oddział banku:

  NBP O/O Warszawa

  mandaty karno-skarbowe
  82 1010 1010 0350 8622 3100 0000

  podatek dochodowy od osób fizycznych
  941010 1010 0350 8622 2300 0000

  podatek dochodowy od osób prawnych
  97 1010 1010 0350 8622 2100 0000

  podatek od towarów i usług
  47 1010 1010 0350 8622 2200 0000

  pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych (mandaty, wyroki sądowe, itp.)
  88 1010 1010 0350 8622 2700 0000

   

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  30 1010 0055 0201 4070 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

   

  Opłata skarbowa:
  Bank Pekao SA
  URZĄD GMINY i MIASTA GRÓJEC

  64 1240 5703 1111 0000 4901 3690