Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Oddział banku:

  NBP O/O Warszawa

   

  podatek dochodowy od osób fizycznych
  941010 1010 0350 8622 2300 0000

  podatek dochodowy od osób prawnych
  97 1010 1010 0350 8622 2100 0000

  podatek od towarów i usług
  47 1010 1010 0350 8622 2200 0000

  pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych (mandaty, wyroki sądowe, itp.)
  88 1010 1010 0350 8622 2700 0000

   

  ***

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  30 1010 0055 0201 4070 0007 0000

   

  ***

  Numery rachunków bankowych do wpłat na pokrycie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem kredytowanym lub zaocznym, nałożonym od dnia 1 stycznia 2016 r. (nie dotyczy mandatów nałożonych przez urzędy skarbowe)

   

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
  ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole

   

  • wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  • wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

  ***

   

  Opłata skarbowa:
  Bank Pekao SA
  URZĄD GMINY i MIASTA GRÓJEC

  64 1240 5703 1111 0000 4901 3690