«Powrót

Mija pierwszy rok utworzenia i działalności KAS w województwie mazowieckim

Mija pierwszy rok utworzenia i działalności KAS w województwie mazowieckim

Mija pierwszy rok utworzenia i działalności KAS w województwie mazowieckim

Mija pierwszy rok utworzenia i działalności KAS w województwie mazowieckim

KAS stała się wyspecjalizowaną administracją rządową wykonującą zadania nie tylko o charakterze fiskalnym, ale również w bardzo ważnym gospodarczo i społecznie obszarze, tj. zapobiegania i zwalczania przestępczości ekonomicznej.

Jednym z najważniejszych celów połączenia trzech odrębnie działających wcześniej służb - administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, było optymalne wykorzystanie dotychczasowego potencjału kadry, jego doświadczenia oraz zasobów organizacyjnych i finansowych.

W pierwszym roku działalności mazowieckiej KAS, wpływy do budżetu państwa wyniosły blisko 160 mld zł, czyli o 16% więcej niż w 2016 roku. Kwota ta, stanowi blisko 42% udziału w budżecie państwa.

O skuteczności działalności Izby Administracji Skarbowej świadczą nie tylko wysokie wpływy do budżetu państwa, ale również statystyki dotyczące zwalczania tzw. „szarej strefy".

W ramach wykonywania zadań, mazowiecka KAS skutecznie walczyła z oszustwami podatkowymi, sięgającymi wielomilionowych uszczupleń w podatku VAT. Spektakularnym, było wykrycie przez funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego wraz z ABW i GIF międzynarodowej karuzeli podatkowej, w której uczestniczyło 170 podmiotów polskich oraz 55 zagranicznych, a wartość wyłudzonego podatku VAT wyniosła ponad 108 mln zł. Wystawione faktury, które posłużyły do dokonania oszustwa oszacowano na 570 mln zł.

Niektóre osiągnięcia w liczbach funkcjonariuszy i pracowników IAS w Warszawie:

  • ujawnili i zatrzymali ponad 24,5 mln sztuk nielegalnych papierosów oraz blisko 14 tys. ton nielegalnego tytoniu, o łącznej wartości rynkowej ponad 27 mln zł,
  • ujawnili i zabezpieczyli ponad 285 tys. szt. podrobionych towarów (odzież, buty, zabawki, art. elektroniczne) o łącznej wartości ponad 46 mln zł,
  • ujawnili i zatrzymali 124 szt. okazów chronionych Konwencją Waszyngtońską CITES, w związku z brakiem wymaganego pozwolenia na ich przywóz,
  • ujawnili na warszawskim lotnisku m.in. 5,5, kg kokainy, natomiast w związku z zapobieganiem ASF na mazowieckich przejściach granicznych zatrzymali ponad 2,2 ton produktów pochodzenia zwierzęcego.

Izba Administracji Skarbowej wspierała również wszystkich zainteresowanych, podczas wykonywania obowiązków związanych z rozliczeniem podatków:

  • promocja JPK_VAT - w listopadzie i grudniu 2017 r. w siedzibach urzędów skarbowych zorganizowano szkolenia dla przedsiębiorców pt. „Wtorki z JPK_VAT". Przeszkolono w tym zakresie ponad 6,5 tys. osób,
  • kampania Szybki PIT, utworzono 80 punktów informacyjnych, w których pracownicy mazowieckich urzędów skarbowych obsłużyli blisko 7 tys. podatników.

Mazowiecka KAS aktywnie brała udział w wielu ubiegłorocznych ogólnopolskich i lokalnych przedsięwzięciach edukacyjnych, w tym m.in. w ramach współpracy z młodzieżą w projekcie "Akademia Cła i Akcyzy" oraz „Otwarta firma" w ramach Światowego Dnia Przedsiębiorczości.

Ponadto, Izba Administracji Skarbowej w Warszawie współpracowała w ostatnim roku z 33 organizacjami pozarządowymi, m.in. wspierając lokalne i regionalne inicjatywy oraz promując mazowiecką KAS w obszarze działalności charytatywnej.