Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Urząd Skarbowy w Grójcu przykłada szczególna wagę do zapewnienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych.

  Osoby niepełnosprawne przybywające do Urzędu w celu załatwienia spraw przyjmowane są poza kolejnością na Sali Obsługi Podatników znajdującej się na parterze budynku przy ul. Piotra Skargi 35. W pierwszej kolejności przeprowadza się wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia się właściwego do jej załatwienia pracownika, który niezwłocznie udaje się na Salę obsługi Podatników w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej.

  Urząd Skarbowy w Grójcu nie dysponuje pracownikami przeszkolonymi w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

  W chwili obecnej w Urzędzie Skarbowym w Grójcu stosuje się środki wspierające komunikowanie się w szczególności poprzez:

  - telefon 048 665 09 00

  - fax 048 665 09 03

  - e-mail us.grojec@mf.gov.pl

  - korzystanie z platformy e-puap http://epuap.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)


  Udogodnienia architektoniczne:

  - Budynek Urzędu Skarbowego posiada furtkę i bramę o odpowiedniej szerokości umożliwiającej poruszanie się osobą niepełnosprawnym.
  - Komunikacja osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku możliwa jest jedynie na parterze budynków A i B, swobodną komunikację utrudniają klatki schodowe wewnętrzne, nie wyposażone w windę dla osób niepełnosprawnych.
  - Znajduje się toaleta w miejscu ogólnodostępnym przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Ponadto informujemy, iż w związku z wejściem w życie dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209 poz. 1243 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grójcu informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się tj. osoby głuche i głuchoniewidome, w kontaktach z organami administracji publicznej mają następujące prawa:

  - korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę niepełnosprawną w celu ułatwienia porozumienia z osobą niepełnosprawną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z wskazanego powyżej prawa organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.