Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik
  Przemysław Stolarski

  Zastępca Naczelnika
  Bogusława Jusza

  I. Naczelnik Urzędu sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  a)        Zastępcy Naczelnika;
  b)        Referatu ds. Sekretariatu;
  c)        Wieloosobowego Stanowiska ds. Wierzycielskich;
  d)       Referatu Egzekucji Administracyjnej;
  e)        Referatu Rachunkowości
  Zakres kompetencji Naczelnika:
  1)        podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2)        podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3)        wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4)        udziela pracownikom upoważnień;
  5)        zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6)        podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;

  Zakres pozostałych uprawnień wynika z indywidualnych upoważnień wydanych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.


  II. Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  1)        Referatu Obsługi Bezpośredniej;
  2)        Referatu Orzecznictwa;
  3)        Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
  4)        Wieloosobowego Stanowiska ds. Kontroli Podatkowej;
  5)        Wieloosobowego Stanowiska ds. Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników;
  6)        Wieloosobowego Stanowiska ds. Wymiany Informacji Międzynarodowej;
  7)        Jednoosobowego Stanowiska ds. Karnych Skarbowych.

  Uprawnienia  Zastępcy Naczelnika:
  1)        podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach objętych właściwością nadzorowanych komórek    organizacyjnych;
  2)        podpisuje pisma nieposiadające charakteru rozstrzygnięcia i niezawierające stanowiska Naczelnika w określonej sprawie;
  3)        akceptuje:
  a)        czynności analityczne VAT do 100 tys. zł,
  b)        zwroty VAT do 100 tys. zł.

  Zakres pozostałych uprawnień wynika z indywidualnych upoważnień wydanych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 13:52 Data ostatniej modyfikacji: 05.04.2018 17:01
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mławie Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Michał Grubka
  Rejestr zmian