Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Oddział banku:

  NBP O/O Warszawa

  podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-8A, podatek zryczałtowany)
  82 1010 1010 0165 0622 2300 0000

  podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-8)
  85 1010 1010 0165 0622 2100 0000

  podatek od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-12, VAT-23)
  35 1010 1010 0165 0622 2200 0000

  rachunek organu egzekucyjnego
  59 1010 1010 0165 0613 9120 0000

  za wydanie zaświadczenia lub wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych - opłata wynosi 50 zł, PIT-16A

  76 1010 1010 0165 0622 2700 0000

   

   

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  90 1010 0055 0201 4380 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

   

  Opłata skarbowa:
  BANK CITY HANDLOWY

  18 1030 1508 0000 0005 5002 3113