«Powrót

KAS kontra nielegalny hazard

KAS kontra nielegalny hazard

KAS kontra nielegalny hazard

Nielegalne automaty do gier trafiły w ręce mazowieckich funkcjonariuszy celno-skarbowych Działu Realizacji
Nielegalne automaty do gier trafiły w ręce mazowieckich funkcjonariuszy celno-skarbowych Działu Realizacji
Nielegalne automaty do gier trafiły w ręce mazowieckich funkcjonariuszy celno-skarbowych Działu Realizacji

Nielegalne automaty do gier trafiły w ręce mazowieckich funkcjonariuszy celno-skarbowych Działu Realizacji podczas wspólnej akcji z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim i Józefowie.

Pokaźną liczbę blisko 80 nielegalnych automatów, ujawnili i zatrzymali funkcjonariusze celno-skarbowi Działu Realizacji podczas działań kontrolnych prowadzonych na terenie Wólki Kosowskiej, Jabłonowa i okolic Otwocka. W kontrolowanych lokalach, były już wcześniej zatrzymywane automaty do gier, dlatego funkcjonariusze ponownie sprawdzali prowadzoną w nich działalność.

Wartość rynkowa zabezpieczonych w ten sposób automatów do gier hazardowych wyniosła ponad 920 tys. zł. Od stycznia 2018 roku, mazowieccy funkcjonariusze celno-skarbowi przeprowadzili ponad 313 kontroli w wyniku których zarekwirowano 1423 automatów.

Warto pamiętać, że za urządzanie gier na automatach bez wymaganej koncesji kara wynosi 100 tys. zł od każdego automatu. Natomiast za nielegalne urządzanie gier hazardowych grozi też odpowiedzialność karno-skarbowa: kara grzywny, kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie.

Pomimo nałożenia przez ustawodawcę od 1 kwietnia  2017 r. bardzo wysokich kar pieniężnych za nielegalne urządzanie gier na automatach poza kasynem gry, hazard stanowi poważny problem w naszej gospodarce i naszym społeczeństwie.

„Nadal, jednym z priorytetowych zadań Krajowej Administracji Skarbowej jest i będzie zwalczanie oraz przeciwdziałanie przestępczości hazardowej, a także  podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat zgubnych efektów uprawiania hazardowego procederu, chroniąc przed nim szczególnie młode pokolenie" podkreśla Robert Antoszkiewicz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Realizacji tego zadania ma służyć ogólnopolska kampania Krajowej Administracji Skarbowej pt. „HAZARD? Nie, dziękuję", która ruszyła 1 października br.  Koordynatorem kampanii na terenie województwa mazowieckiego jest Izba Administracji Skarbowej w Warszawie. Głównym celem Kampanii jest przede wszystkim zmniejszenie liczby osób uczestniczących w nielegalnym procederze urządzania gier hazardowych, w tym sieci Internet, a także podniesienie świadomości młodych osób na temat zagrożeń jakie niesie hazard.

O skali problemu świadczy smutna niestety statystyka. Wyniki badań pokazują, że wzrasta  udział grających w nielegalnie urządzanych grach hazardowych: młodocianych <18 lat stanowi 2,8% ogółu grających, natomiast osób w wieku 18-24 lat stanowi aż 13,4% ogółu grających. Dlatego edukatorzy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie będą prowadzić w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkołach wyższych woj. mazowieckiego zajęcia informacyjno-edukacyjne propagujące m.in. negatywne skutki gier hazardowych wśród dzieci i młodzieży. Zapraszamy do udziału w Kampanii i zgłoszenia swojej placówki na adres: edukacja.ias.warszawa@mf.gov.pl.