Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów informuje,
  iż od dnia 1 kwietnia 2012 roku osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym Warszawa - Ursynów mogą korzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków
  wspierających komunikowanie się w szczególności:
  1) tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
  2) korzystania z poczty elektronicznej,
  3) przesyłania faksów.
  W celu uzyskania w/w pomocy osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.) co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym kontaktem i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się na adres:
  Urząd Skarbowy Warszawa - Ursynów
  ul. Wynalazek 3
  02-677 Warszawa

  lub
  · Adres e-mail: us1438@mz.mofnet.gov.pl,
  · Telefonicznie: (22) 54 86 808, (22) 54 86 937
  · Fax: (22) 54 86 700,
  · Osobiście w siedzibie Urzędu: stanowisko operacyjno –
  informacyjne.
  Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy sytuacji nagłych.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach
  komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243).