«Powrót

Nielegalne paliwo

Nielegalne paliwo

Nielegalne paliwo

Aparatura do przepompowywania paliwa
Ujawnione zbiorniki z paliwem
Zatrzymana aparatura
Dystrybutor paliwa
Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w trakcie oględzin

130 000 litrów wyrobów ropopochodnych i 5 000 litrów paliwa oraz aparaturę do przepompowywania, dystrybutor, zbiornik o pojemności kilkudziesięciu tysięcy litrów, pojemniki z przechowywanymi dodatkami do paliw,  ujawnili i zajęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej.

11 i 12 lipca br. funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego we współpracy z funkcjonariuszami Zachodniopomorskiego UCS dokonali zatrzymania i zajęcia nielegalnego towaru. 

W czterech ciągnikach siodłowych z naczepami, w pojemnikach typu mauzer, przewożono około 110 tys. litrów wyrobów ropopochodnych. Pojazdy nie były zgłoszone w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów SENT.

Ponadto, na terenie województwa mazowieckiego na jednej z posesji, zatrzymano kolejny transport, który przyjechał z terenu Niemiec. Z pojazdu opróżniano zbiorniki z 20 000 litrów wyrobów ropopochodnych. Jednocześnie ujawniono aparaturę do przepompowywania, dystrybutor, zbiornik o pojemności kilkudziesięciu tysięcy litrów, pojemniki z przechowywanymi dodatkami do paliw oraz kolejny ciągnik wraz z cysterną, w której znajdowało się ok. 5 000 litrów paliwa.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych pobranych prób przewożonych wyrobów ropopochodnych funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany towar może stanowić komponent do nielegalnej produkcji paliw.

Przemieszczanie zajętych wyrobów na terytorium kraju,  objęte jest przepisami ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów SENT. Sprawcy, który nie dopełnił obowiązków wynikających z przepisów, grozi kara w łącznej wysokości 80 tys. zł, a kierowcom skontrolowanych pojazdów, kara grzywny w maksymalnej wysokości do 7.5 tys. zł.