«Powrót

Radość pomagania

Radość pomagania

Radość pomagania

Pokaźnej wielkości paczkę wręcza podopiecznej Stowarzyszenia jej wolontariusz
Zebrane przez mazowieckich funkcjonariuszy i pracowników izby produkty żywnościowe
Żywność zebrana dla podopiecznych Stowarzyszenia
Wśród zebranej żywności nie zabrakło słodyczy dla dzieci
Córka Prezes Stowarzyszenia wręcza funkcjonariuszce podziękowanie dla Izby
Pamiątkowe zdjęcie

Kontynuując tradycję ponad 5.letniego wspierania działalności Żoliborskiego Stowarzyszenia, funkcjonariusze celno-skarbowi oraz pracownicy Izby Administracji Skarbowej zorganizowali zbiórkę żywności dla podopiecznych Stowarzyszenia. Z zebranych produktów, wolontariusze przygotowali paczki świąteczne, we wręczaniu których uczestniczyli mazowieccy funkcjonariusze.

Przedświąteczną pomoc zorganizowało Żoliborskie Stowarzyszenie Dom-Rodzina-Człowiek, znane z ogólnopolskiej akcji „Nakrętka nadziei", w której od marca 2012 roku uczestniczą mazowieccy funkcjonariusze celno-skarbowi.

Wręczanie świątecznych paczek odbyło się 12 marca 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia. Na spotkanie przybyli darczyńcy, wolontariusze oraz najważniejsze tego dnia osoby – podopieczni Stowarzyszenia. Honory gospodarza pełniła Iwona Glodi, córka Prezes Stowarzyszenia. Wśród gości, obecny był wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz Roman Krakowski, który aktywnie wspiera działalność Żoliborskiego Stowarzyszenia.

Mazowieccy funkcjonariusze i pracownicy Izby Administracji Skarbowej kupili, zebrali i dostarczyli do siedziby Stowarzyszenia zarówno to, czego nie powinno zabraknąć na wielkanocnym stole oraz to, co sprawia dzieciom dużą radość czyli słodycze. I tym razem do przedświątecznej zbiórki dołączyli funkcjonariusze i pracownicy Ministerstwa Finansów.

Najbardziej oczekiwanym punktem uroczystości było wręczanie podopiecznym Stowarzyszenia świątecznych paczek żywnościowych. Z rąk Iwony Glodi, ponad 50 pokaźnej wielkości paczek z żywnością trafiło do najbardziej potrzebujących. Iwona Glodi podziękowała wszystkim darczyńcom za okazane serce, w tym funkcjonariuszom i pracownikom Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i podległych jednostek. Słowa podziękowania skierowała również do wolontariuszy, którzy kwestowali oraz nie szczędzili sił, aby przygotować paczki. Na zakończenie złożyła zebranym serdeczne życzenia świąteczne i dodała – „Życzę byśmy zawsze mogli na siebie liczyć, umieli się wspierać w potrzebie, a okazane dobro niech powraca ze zdwojoną siłą".

Przedświąteczna pomoc mazowieckich funkcjonariuszy celno-skarbowych i pracowników skarbowych sprawiła wiele radości i uśmiechu na twarzy obdarowanych osób oraz poczucie, że nie są pozostawieni sami sobie z problemami, że ktoś o nich myśli i że są dla kogoś ważni.

podkom. Anette Tomkiewicz

 

Dyplom Wielkiego Serca