Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu informuje, że osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i w związku z tym wymagające wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym w Przasnyszu mogą korzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się, w szczególności:
  1) tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
  2) korzystania z poczty elektronicznej,
  3) przesyłania faksów.
  W celu uzyskania w/w pomocy osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila lub skrzynki ePUAP, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.) co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym kontaktem i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się na adres:
  Urząd Skarbowy w Przasnyszu
  ul. Świerkowa 3
  06-300 Przasnysz


  lub za pośrednictwem skrzynki pocztowej
  e-mail: us1422@mz.mofnet.gov.pl
  elektroniczna skrzynka podawca ePUAP
  lub telefonicznie
  telefon / faks: 29 752 2662

  Podstawa prawna
  Ustawia z dnia 19 sierpnia 2011r o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz.1243)