«Powrót

Kampania KAS - HAZARD? Nie, dziękuję

Kampania KAS - HAZARD? Nie, dziękuję

Kampania KAS - HAZARD? Nie, dziękuję

•    Ruszyła ogólnopolska kampania Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych. Koordynatorem kampanii na terenie województwa mazowieckiego jest Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.
•    Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych przez Fundację CBOS wskazują, że ponad 50 tys. Polaków jest silnie uzależnionych od gier hazardowych, a blisko 200 tys. narażonych na ryzyko uzależnienia.
•    Najbardziej narażeni na uzależnienie od hazardu są młodzi ludzie - wyniki badań pokazują, że im młodszy jest gracz, tym większe jest to prawdopodobieństwo.
•    W najmłodszej grupie, osób do 18 roku życia, odsetek zagrożonych wynosi aż 14,2 proc.


Widząc zdiagnozowane zagrożenie dotyczące uzależnienia od hazardu wśród młodzieży, Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o zainicjowaniu kampanii informacyjno- edukacyjnej „HAZARD? Nie, dziękuję!".
Celem działań jest zmniejszenie liczby osób uczestniczących w nielegalnym procederze urządzania i prowadzenia gier hazardowych, w tym sieci Internet, a także podniesienie świadomości młodych osób na temat zagrożeń jakie niesie hazard, a w konsekwencji uzależnienie od niego.
Badania przeprowadzone przez CBOS potwierdzają, że stale wzrasta  udział grających w nielegalnie urządzanych grach hazardowych, młodocianych poniżej 18 lat 2,8 % ogółu grających oraz osób w wieku 18 do 24 lat 13,4% ogółu grających.
Uzależnienie od hazardu jest chorobą, której skutki dotykają nie tylko graczy, ale także ich rodziny. Stąd pomysł by stworzyć taki program kampanii, który trafi nie tylko do ludzi młodych, ale także do rodziców i nauczycieli w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i studentów.

Tematyka kampanii uwzględnia również problem wykorzystywania sieci Internet przez podmioty nielegalnie urządzające gry hazardowe. Dlaczego? Po pierwsze, z uwagi na powszechny dostęp do niego w szczególności ludzi młodych, często niepełnoletnich, traktujących coraz częściej hazard w sieci jako formę rozrywki. Po drugie, osoby niepełnoletnie, jako mniej dojrzałe emocjonalnie, są bardziej podatne na negatywne zjawiska płynącą z Internetu, w tym hazardu on-line.
Poczucie anonimowości w Internecie sprzyja przestępcom. Przestępstwa w Internecie to nie tylko Silk Road, phishing, oszustwa czy piractwa, ale również nielegalny hazard, któremu sprzyja fakt, że Internet nie zna granic państwowych. To co zakazane jest w jednym kraju, w innym bywa w pełni legalne. Z takim właśnie zjawiskiem borykamy się w Polsce. Dotyczy ono głównie zakładów wzajemnych. Legalnie w Polsce zarejestrowanych jest dziesięć firm mogących oferować zakłady wzajemne (np. obstawianie meczów piłkarskich) online.

Hazard jest działalnością gospodarczą niezwykle lukratywną, która we wszystkich właściwie państwach na świecie podlega – bardziej lub mniej restrykcyjnej – regulacji prawnej. Państwowa regulacja prawna hazardu jest dokonywana z uwagi na względy społeczne, w tym realne zagrożenie uzależnienia od hazardu. Również i w Polsce urządzanie i prowadzenie gier hazardowych jest regulowane i nadzorowane przez państwo. Podstawowym aktem prawa normującym ten obszar jest ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

Urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach jest dozwolone wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o grach hazardowych. Ustawa ta wprowadza szereg warunków i ograniczeń dot. działalności w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych. Są one instrumentami polityki państwa, której celem jest przede wszystkim ochrona gracza-konsumenta przed niekorzystnymi skutkami, jakie może nieść dla niego nadmierna konsumpcja usług hazardowych.

Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z mazowieckim Kuratorium planuje szkolenia w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkołach wyższych woj. mazowieckiego. Chęć udziału w kampania informacyjno-edukacyjnej  „HAZARD? Nie, dziękuję!" można zgłaszać na adres  edukacja.ias.warszawa@mf.gov.pl, natomiast dodatkowych informacji udzielają Pani Joanna Sadowska tel: 22-510-48-65, kom; 603-839-152, e-mail: joanna.sadowska4@mf.gov.pl oraz Pani Justyna Pasieczyńska tel: 22 56 18 029, e- mail: justyna.pasieczynska@mf.gov.pl

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi ulotkami oraz plakatami.
Nie bądź naiwny, nie daj się oszukać, nie daj się w ciągnąć w hazard! To nasz apel do osób uczestniczących w nielegalnych grach hazardowych, w tym przez sieć Internet.
Finał akcji zaplanowany został na koniec czerwca przyszłego roku.

Materiały do pobrania
Ulotka dla rodziców
Ulotka dla uczniów
Zwalczanie nielegalnych gier
Zwalczanie nielegalnego hazardu
Plakat