«Powrót

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki - rowery (7 szt.)

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki - rowery (7 szt.)

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki - rowery (7 szt.)

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tekst jednolity z 2014 r. (Dz. U. poz. 1619 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów podaje do publicznej wiadomości, że dnia 26 lutego 2020 r. o godz. 11:00 rozpoczyna się sprzedaż z wolnej ręki w siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów, ruchomości - rowery (7 szt.).

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa XIV Wydział Karny Sygn. akt. XIV K 341/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r. orzekającego o przepadku ruchomości powyższe przedmioty stanowią własność Skarbu Państwa. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo do zakończenia sprzedaży bez podania przyczyn, nie udziela gwarancji ani rękojmi na sprzedawane ruchomości, nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte.

Oględziny odbywają się w Urzędzie Skarbowym Warszawa Ursynów ul. Wynalazek 3, 02-677 Warszawa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z organem egzekucyjnym telefonicznie pod nr tel. 881 944 571 lub 22 54 86 839.

Sprawę prowadzi: Starszy Ekspert Skarbowy Marcin Czarnota.

Ogłoszenie (plik pdf 234 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 11.02.2020 Data publikacji: 11.02.2020 10:46 Data ostatniej modyfikacji: 11.02.2020 10:46
Autor: Jacek Dąbrowski - Kierownik Działu Osoba publikująca: Anette Tomkiewicz Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz
Rejestr zmian