«Powrót

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wywiązując się z obowiązku wynikającego z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) do przekazywania do publicznej wiadomości, informacji dotyczącej umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 pkt 6a ww. ustawy, informuje, że:

  • w I kwartale 2020 r. umorzono należności w kwocie 660 zł;
  • w IV kwartale 2019 r. umorzono należności w kwocie 2 685 zł;
  • w III kwartale 2019 r. umorzono należności w kwocie 12 zł;
  • w II kwartale 2019 r. umorzono należności o łącznej kwocie 2 287 zł;
  • w I kwartale 2019 r. nie wydano decyzji/postanowień umarzających niepodatkowe należności budżetowe;
  • w IV kwartale 2018 r. umorzono należności o łącznej kwocie 1 948 zł;
  • w III kwartale 2018 r. umorzono należności o łącznej kwocie 123 429 zł;
  • w II kwartale 2018 r. umorzono należności o łącznej kwocie 998 zł;
  • w I kwartale 2018 r. umorzono należności o łącznej kwocie 45 zł;
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 12.12.2017 16:43 Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2020 11:27
Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Osoba publikująca: Michał Grubka Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz