«Powrót

Mazowiecka KAS zlikwidowała kolejną karuzelę VAT

Mazowiecka KAS zlikwidowała kolejną karuzelę VAT

Mazowiecka KAS zlikwidowała kolejną karuzelę VAT

Podejrzany przy stole w kajdankach
Rozłożone pieniądze obok faktury VAT

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego wraz z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji ujawnili karuzelę podatkową zorganizowaną przez grupę podmiotów, która zajmowała się obrotem folią stretch oraz produktami szybko zbywalnymi. Straty budżetu państwa wynikające z prowadzenia nielegalnej działalności szacuje się na ponad 17 milionów złotych.


„Wykrycie tego procederu było możliwe dzięki zaawansowanym analizom ryzyka, które wspierają działania operacyjne. Również istotne znaczenie ma dotychczas zdobyte doświadczenie oraz sprawna współpraca z innymi służbami działającymi w obszarze zwalczania przestępczości gospodarczej" – powiedział Robert Antoszkiewicz – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.         
W toku czynności przeprowadzonych w firmach, których siedziby mieściły się na terenie Warszawy, Łodzi i Gdańska, funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego ujawnili nierzetelne faktury na zakup i sprzedaż towarów.
Jak ustalili funkcjonariusze, przestępczy mechanizm polegał na obrocie towarami na podstawie faktur, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji, a miały jedynie na celu stworzenie pozorów legalnego obrotu towarami pomiędzy podmiotami.
Dowody zgromadzone w sprawie wykazały, że członkowie grupy przestępczej działali od końca sierpnia 2015 roku do maja 2017 roku, osiągając korzyści majątkowe z popełniania przestępstw skarbowych związanych z wprowadzaniem do obrotu towarów w postaci folii stretch oraz produktów szybko zbywalnych w mechanizmie oszustwa podatkowego.
Kontrolowane podmioty pełniły role tzw. znikającego podatnika i bufora. Znikający podatnicy wprowadzali do obrotu towar pochodzący od podmiotów ze Słowacji i Austrii, nie płacąc należnego podatku VAT.  
Podejrzani albo podawali nieprawdę w deklaracjach VAT-7 składanych między innymi w Urzędach Skarbowych w Warszawie, w Gdańsku i w Łodzi posługując się dla celów rozliczenia podatku VAT fakturami stwierdzającymi opodatkowanie czynności, które w rzeczywistości nie miały miejsca, albo nie składali deklaracji VAT-7, mimo, że wykonywali opodatkowane czynności. Działania te naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 17 mln złotych.  
W związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, zatrzymano czterech mężczyzn. Jeden z nich usłyszał zarzut popełnienia oszustwa podatkowego i nieskładania deklaracji, jeden zarzut popełnienia oszustwa podatkowego, a dwóm kolejnym postawiono zarzut współudziału w ujawnionym procederze. Wobec trzech z nich Sąd na wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy, natomiast w stosunku do jednej osoby zastosowano dozór Policji.
Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie wszczął kontrolę celno-skarbową wobec kolejnego podmiotu gospodarczego mającego związek z ujawnionym przestępstwem. Sprawa ma charakter rozwojowy i jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
Warto podkreślić, że mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa ujawniła i przerwała w ubiegłym roku karuzele podatkowe, w wyniku których Skarb Państwa mógł stracić blisko 117 milionów złotych.