«Powrót

Ponad pół tony tytoniu ukryte w samochodzie

Ponad pół tony tytoniu ukryte w samochodzie

Ponad pół tony tytoniu ukryte w samochodzie

Na zdjęciu funkcjonariusz mazowieckiej Służby Celno-Skarbowej i CBŚP sprawdzają zawartość worka. W tle stoi samochód dostawczy z nielegalnym tytoniem.
Na zdjęciu funkcjonariusz mazowieckiej Służby Celno-Skarbowej i CBŚP sprawdzają przestrzeń ładunkową pojazdu
Na zdjęciu zatrzymany pojazd z otwartą przestrzenią ładunkową. Widać na niej worki z nielegalnym tytoniem

•    660 kg tytoniu w 41 workach ujawnili  funkcjonariusze mazowieckiej KAS oraz CBŚP
•    Nielegalna działalność mogłaby narazić budżet państwa na straty
w wysokości prawie 700 tys. złotych.


Na początku lutego, dzięki profesjonalnej współpracy, funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) oraz Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) Zarządu w Warszawie, ujawnili na terenie województwa kujawsko-pomorskiego tytoń bez polskich znaków akcyzy.
Wytypowano do  kontroli samochód dostawczy, w którym podczas przeszukania części ładunkowej odkryto nielegalny susz tytoniowy. Kierowca pojazdu, 47 -letni obywatel Polski, nie posiadał żadnych dokumentów potwierdzających legalność towaru. Mężczyzna po przesłuchaniu został zwolniony, ale za  przewożenie tytoniu bez polskich znaków akcyzy może grozić mu kara grzywny, kara pozbawienia wolności do lat 3, a nawet obie te sankcje łącznie.
Zabezpieczony tytoń zapakowany był do 41 worków o łącznej wadze 660 kg. Jego wprowadzenie do obrotu mogłoby narazić Skarb Państwa na uszczuplenia blisko 700 tys. złotych.
„Zwalczanie przestępczości w obszarze wyrobów tytoniowych stanowi jeden
z priorytetów działań Służby Celno-Skarbowej, które obejmują również obrót suszem tytoniowym pochodzącym z nielegalnych źródeł. Walka z szarą strefą, w tym obszarze ma szczególne znaczenie dla  ochrony interesów finansowych państwa związanych z uszczupleniami z tym zakresie, ale także dla ochrony zdrowia obywateli."- powiedział Wojciech Pawlak Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego.
Zatrzymany susz tytoniowy został przekazany do magazynu depozytowego MUCS oraz zabezpieczony w celu wykonania czynności procesowych.