«Powrót

Szesnasta edycja konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

Szesnasta edycja konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

Szesnasta edycja konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

ręce dwóch osób obok dokumentu. Jedna z osób trzyma ołówek, druga wskazuje na fragment dokumentu
  • Po raz 16. startuje ogólnopolski konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy", organizowany przez Krajową Administrację Skarbową i Business Center Club.
  • Przedsiębiorcy wybierają w nim najlepsze urzędy skarbowe.
  • Przedsięwzięcie promuje wysokie standardy obsługi klienta oraz tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędami skarbowymi i przedsiębiorcami.

Konkurs jako ogólnopolskie niekomercyjne przedsięwzięcie przeprowadzono po raz pierwszy w 2003 r. Coroczne wyróżnienia są wyrazem uznania przedsiębiorców dla jakości pracy urzędów skarbowych, tym samym dla umiejętności i kompetencji pracowników administracji skarbowej.

Jak wygląda konkurs

Przedsiębiorcy wypełniają ankiety, w których wybierają najlepiej ich zdaniem funkcjonujące urzędy skarbowe w Polsce. Oceniają jakość obsługi w urzędach oraz łatwość komunikacji i kompetencje pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Te urzędy skarbowe, które zdobędą największą ilość punktów w ankietach, otrzymają tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy". Prawo używania tytułu przysługuje przez 1 rok, do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu.

Założeniem akcji jest również lepsze wzajemne poznanie praw i obowiązków, które towarzyszą działalności urzędów i przedsiębiorstw oraz zachęcanie przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków.

Rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu nastąpi w czerwcu 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym regulamin, ankieta i harmonogram, są dostępne na stronie internetowej Business Centre Club (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Deklaracja współpracy między MF a BCC (plik pdf 1,44 MB)