«Powrót

Bezpieczny Twój e-PIT

Bezpieczny Twój e-PIT

Bezpieczny Twój e-PIT

•  Systemy informatyczne odpowiedzialne za realizację usługi Twój e-PIT uniemożliwiają dostęp do tajemnic skarbowych dla osób nieuprawnionych.
•  Rozwiązania informatyczne resortu finansów zapewniają odpowiedni poziom cyberbezpieczeństwa.

System teleinformatyczny, w którym jest realizowana usługa Twój e-PIT, zapewnia nie tylko rozliczalność operacji, dokonywanych w systemie, ale również jego integralność i niezaprzeczalność oraz poufność i autentyczność. Należy też podkreślić, że proces zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemie oraz redukcji ryzyk, które wiążą się z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych oraz kontroli zgodności tych systemów z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa jest realizowany na bieżąco.

Tym samym system jest na bieżąco monitorowany pod kątem konieczności podejmowania działań, które mogłyby dotyczyć naruszeń związanych z usługą Twój e-PIT.

Warto też przypomnieć, że w każdym przypadku nieuprawnionego użycia funkcji w systemie informatycznym w ramach usługi Twój e-PIT oraz zapisania w nim danych informatycznych, tj. w szczególności podanie nie swoich danych uwierzytelniających użytkownika, podszywanie się pod podatnika przy wykorzystaniu jego danych osobowych, wpływaniu na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienianie, usuwanie albo wprowadzanie nowych zapisów danych informatycznych lub przełamanie lub ominięcie szczególnego zabezpieczenia tych danych, użytkownik narusza normy Kodeksu karnego i podlega odpowiedzialności karnej.

https://www.gov.pl/web/kas/bezpieczny-twoj-e-pit (link otwiera nowe okno w innym serwisie)