«Powrót

Informacja dla podmiotów gospodarczych od administracji celnej Francji dotycząca przewozu towarów z UE do Wielkiej Brytanii na przełomie 2020/2021

Informacja dla podmiotów gospodarczych od administracji celnej Francji dotycząca przewozu towarów z UE do Wielkiej Brytanii na przełomie 2020/2021

Informacja dla podmiotów gospodarczych od administracji celnej Francji dotycząca przewozu towarów z UE do Wielkiej Brytanii na przełomie 2020/2021

Wielka Brytania formalnie opuściła Unię Europejską 1 lutego 2020 r. Umowa o Wystąpieniu określiła warunki uporządkowanego wyjścia Wielkiej Brytanii i ustanowiła okres przejściowy - w trakcie którego ten kraj - choć nie jest już państwem członkowskim UE, to nadal należy do obszaru celnego Unii i do rynku wewnętrznego. Okres przejściowy zakończy się 31 grudnia 2020 r.

Od 1 stycznia 2021r., niezależnie od wyniku nadal trwających negocjacji pomiędzy UE a Wielką Brytanią w sprawie ich przyszłości stosunków, zostaną przywrócone formalności celne między dwoma terytoriami.

Należy jednak wziąć pod uwagę realia logistyczne, a także konieczność aktualizacji celnych systemów informatycznych do obsługi przepływu towarów, które będą realizowane między okresem przejściowym a następującym okresem, na który zezwala Umowa o Wystąpieniu.

Niniejsza nota określa formalności związane z importem i eksportem towarów, które rozpoczęły się przed grudniem 31 grudnia 2020 o północy i kończy się po tej dacie, z lub do Wielkiej Brytanii.

Formalności celne

Zgodnie z art. 47 Umowy o Wystąpieniu, towary przemieszczane z Wielkiej Brytanii do UE lub z UE do Wielkiej Brytanii, których przemieszczanie rozpoczęło się przed zakończeniem okresu przejściowego, tj. przed północą 31 grudnia 2020 r. zachowają swój unijny status celny. Oznacza to, że nie będą wymagane żadne formalności związane z deklaracjami na towary przy wjeździe lub wyjeździe z obszaru celnego UE, nawet jeśli fizyczne przekroczenie granicy nastąpi po północy 1 stycznia 2021 r.

Jednak art. 47 Umowy o Wystąpieniu stanowi również, że towary te nie będą miały domniemanego statusu unijnego, lecz to będzie musiało być udowodnione (z wyjątkiem sytuacji, gdy ruch odbywa się drogą powietrzną lub zwykłą linią żeglugową). Dowód, że przemieszczanie towaru rozpoczęło się przed końcem okresu przejściowego może mieć formę dokumentu przewozowego lub innego dokumentu wskazującego datę rozpoczęcia przemieszczania, który obejmuje przekraczanie granicy. W większości przypadków jest to data przejęcia przez przewoźnika towarów do transportu; w innych przypadkach może to być data przyjęcia towaru przez spedytora, który bierze odpowiedzialność za towar, a następnie zleca transport przewoźnikowi. W tym przypadku operator może nie mieć wpływu na moment, w którym odbywa się transport; jeśli jednak zamierza skorzystać z przepisu Umowy o Wystąpieniu dotyczącego przewozu jego towarów, będzie musiał przedstawić dowód statusu spedytorowi.

Wytyczne dotyczące stosowania Umowy o Wystąpieniu, które są opublikowane przez Komisję Europejską ustalają, że list przewozowy CMR jest jednym z akceptowanych dowodów.

W związku z tym, od 1 stycznia 2021 r. dla przekroczenia granicy między Francją a Wielką Brytanią w lokalizacjach wybrzeża kanału La Manche, gdzie będzie działać ‘inteligentna granica', w momencie parowania danych, kierowcy ciężarówek muszą przedstawić CMR (jeszcze przed zapytaniem przewidzianym w ‘skrócie parowania'), tak aby mogła być zweryfikowana data wyjazdu towaru.

Gdy data ta przypadnie przed północą 31 grudnia 2020 r., towary będą zwolnione ze składania zgłoszenia celnego na import i eksport.

Z drugiej strony w stosunku do wszystkich ciężarówek, których CMR będzie datowany na 2021 r., musza być spełnione formalności celne.

Zwraca się uwagę podmiotom gospodarczym, że przepisy te dotyczą formalności celnych i niekoniecznie mają zastosowanie inne przepisy obowiązujące w miejscu wprowadzenia towarów, w szczególności dotyczące towarów objętych kontrolą weterynaryjną, sanitarną lub fitosanitarną (SPS).

Przerwa w dostępie do celnych usług informatycznych w nocy 31 grudnia 2020r.

Zakończenie okresu przejściowego i wyjście Wielkiej Brytanii z rynku wewnętrznego oznacza również aktualizację wszystkich celnych usług informatycznych aby:

  • wdrożyć kod GB w tabeli referencyjnej dla krajów trzecich w UE;
  • włączyć nowy kod kraju właściwy dla Irlandii Północnej (XI).

Ta przerwa rozpocznie się o godzinie 22:30 w dniu 31 grudnia 2020 r., a usługi informatyczne będą ponownie dostępne o godzinie 7:00 1 stycznia 2021 r. W tym okresie nie będzie można dokonywać formalności celnych.

Tym niemniej system informatyczny BREXIT będzie działał od północy, a ciężarówki, które będą przejeżdżały z CMR wydanym w 2020r. będą odpowiednio kierowane na zielony pas (z zastrzeżeniem wspomnianych kontroli SPS).

Wszelkie trudności związane ze stosowaniem powyższego należy zgłaszać wydziałowi ds. Europejskich Dyrekcji Generalnej (DRI) (dg-dri@douane.finances.gouv.fr ).

Pliki do pobrania