«Powrót

Komunikat w sprawie zmian w oddziałach celnych

Komunikat w sprawie zmian w oddziałach celnych

Komunikat w sprawie zmian w oddziałach celnych

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie informuje, że od 1 lipca 2021 r. planuje się przekształcenie oddziałów celnych w Garwolinie, Ostrołęce i OC IV w Warszawie w miejsca wyznaczone oraz likwidację Oddziału Celnego V w Warszawie. 

Planowane zmiany organizacyjne nie wpłyną na jakość obsługi przedsiębiorców. Zgłoszenia celne dokonywane są wyłącznie w formie elektronicznej w wyznaczonych do tego celu oddziałach celnych (CUDO), a towar może być przedstawiony w innej lokalizacji np. w miejscu wyznaczonym lub uznanym na terenie przedsiębiorstwa.

Kolejny etap optymalizacji struktury MUCS w Warszawie w obszarze odprawowym, zaplanowano na 1 października 2021 r. Zakłada on połączenie dwóch CUDO wewnętrznych OC I w Pruszkowie i OC VI w Warszawie. Połączone Centrum Dokonywania Odpraw MUCS w Warszawie zostanie zlokalizowane w Pruszkowie, natomiast OC VI w Warszawie będzie funkcjonował jako oddział celny satelicki.

Po wdrożeniu powyższych zmian w Mazowieckim Urzędzie Celno – Skarbowym w Warszawie funkcjonowały będą dwa centra obsługi zgłoszeń celnych:

  1. Graniczne Centrum Dokonywania Odpraw w OC Towarowym I w Warszawie (PL443020)
  2. Wewnętrzne Centrum Dokonywania Odpraw w OC w Pruszkowie (PL445010)