«Powrót

Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników urzędu skarbowego

Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników urzędu skarbowego

Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników urzędu skarbowego

Ostrzegamy przed telefonami i wizytami w domu nieznanych osób, które przedstawiają się jako pracownicy urzędu skarbowego i próbują bezprawnie potwierdzić dane rozmówcy oraz informują o braku dokumentów za 2020 rok i konieczności wpłaty podatku.

W przypadku tego typu telefonu, zalecamy zweryfikowanie w urzędzie skarbowym treści rozmowy telefonicznej.

Przypominamy, że pracownik urzędu skarbowego jest zobowiązany do okazania legitymacji służbowej, przedstawienia się z jakiego jest urzędu oraz wskazania celu wizyty.