«Powrót

Poprawiona wersja Wytycznych AEO

Poprawiona wersja Wytycznych AEO

Poprawiona wersja Wytycznych AEO

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Unii Europejskiej opublikowana została poprawiona wersja Wytycznych AEO dokument TAXUD/B2/047/2011 – Rev.6 z dnia 11 marca 2016 r. wraz z poprawionymi tłumaczeniami.

Dokument dostępny jest pod linkiem: https://ec.europa.eu/taxation_customs/generalinformation-customs/customs-security/authorised-economic-operator-aeo/aeo-legislationmanagement-instruments_en#guidelines (link otwiera okno w nowym serwisie).