«Powrót

e-Wnioski

e-Wnioski

e-Wnioski

Usługa e-Wnioski pozwala na realizowanie postępowania administracyjnego, podatkowego oraz postępowania w sprawach celnych w formie elektronicznej, z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Ordynacja podatkowa.

Wdrożenie całościowe tej usługi zostało rozłożone w czasie i podzielone na kilka etapów, zawierających łącznie kilkadziesiąt wniosków.

Obecnie na PUESC zostały wystawione dla Klientów następujące formularze wniosków:

  • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego;
  • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych;
  • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnej/wspólnotowej procedury tranzytu;
  • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na zwolnienie z gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnej/wspólnotowej procedury tranzytu;
  • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub zamykaniu procedury tranzytu oraz TIR/ CIM;
  • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR;
  • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na stosowanie przez upoważnionego nadawcę dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów bez obowiązku przedstawiania ich w celu poświadczenia w urzędzie celnym (T2L);
  • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na utworzenie regularnej linii żeglugowej.

Więcej informacji na Platformie Usług Elektronicznych (link otwiera nową stronę w innym serwisie)

Rejestr zmian