«Powrót

TAX Free

TAX Free

TAX Free

W Systemie „Zwrot VAT dla Podróżnych" przetwarzane są imienne dokumenty (tzw. TAX FREE) towarzyszące towarom wywożonym poza obszar celny Unii Europejskiej. Podróżny uzyskując potwierdzenie na granicy przez organy celne wywozu towarów zgodnie z dokumentem TAX FREE , nabywa prawo do zwrotu podatku VAT.

Link do serwisu TAX FREE (link otwiera nową strone w innym serwisie)

Rejestr zmian