Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  W Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście obsługa klientów prowadzona jest na Sali Obsługi Podatników oznaczonej numerem 403 zlokalizowanej na IV piętrze budynku.

  Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście posiada:
  - miejsce parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych usytułowane przed budynkiem urzędu,
  - wejście do budynku urzędu jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych tj. brak progów utrudniających poruszanie się, podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  - dwie windy,
  - toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych usytułowaną na I piętrze budynku.
  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2012 roku osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z  rganami administracji publicznej, przy załatwieniu spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście mogą korzystać z pomocy poprzez  wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności:
  1) korzystania z poczty elektronicznej,
  2) przesyłania faksów,
  3) tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.
  W celu uzyskania w/w pomocy osoba uprawniona powinna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, za pomocą faxu), co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym kontaktem i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się:
  - na adres urzędu:

  Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
  ul. Lindleya 14,
  02-013 Warszawa

  - na adres e-mail: 1us.warszawa.srodmiescie@mf.gov.pl
  - telefonicznie pod numerem (22) 58-46-106
  - faxem na numer (22) 58-46-190
  - elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - /q99t1s8ksi/SkrytkaESP