Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle


  Obsługa osób mających trudności w komunikowaniu się
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie informuje, iż osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym w Ciechanowie mogą korzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności:
  1)    tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
  2)    korzystania z poczty elektronicznej i elektronicznej platformy usług administracji
         publicznej  ePUAP,
  3)    przesyłania faksów.

  Osoby niesłyszące i niedosłyszące w celu uzyskania pomocy w formie pośrednictwa tłumacza powinny zgłosić taką potrzebę - co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym kontaktem, w dowolnej formie np.:

  1)    pisemnie na adres - Urząd Skarbowy w Ciechanowie
                                   ul. Warszawska 58, 06 – 400 Ciechanów;                           
  2)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e - mail:
                                              us.ciechanow@mf.gov.pl;
  3)    telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej - nr 23 674 19 00;
  4)    za pomocą faksu – nr 23 674 19 03
  5)    ePUAP -  adresy skrytek -  /tr739x8ee3/skrytka
                                                  /tr739x8ee3/korespondencja
                                                  /tr739x8ee3/SkrytkaESP

  Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy sytuacji nagłych.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824)

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo
  Budynek Urzędu Skarbowego w Ciechanowie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się (podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo). Na parterze budynku Urzędu znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.