Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Garwolinie informuje, że osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i w związku z tym wymagające wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym w Garwolinie, mogą korzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się:
  1. tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
  2. poczty tradycyjnej na adres:
  Urząd Skarbowy w Garwolinie
  ul. Senatorska 30
  08-400 Garwolin

  3. poczty elektronicznej Urzędu: us.garwolin@mf.gov.pl lub us140444@mf.gov.pl,
  4. telefonu: 25 682 69 30, 25 682 39 77, 25 682 38 54, 25 682 36 47,
  5. faksu: 25 682 38 28,
  6. skrzynki podawczej e-PUAP: adres - http://epuap.gov.pl identyfikator podmiotu - 2l100eugyc,
  7. osobiście w formie papierowej w Sali Obsługi Podatnika stanowisko nr 1 - Kancelaria.

  W celu uzyskania pomocy tłumacza, osoba uprawniona winna dokonać zgłoszenia, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (jt. Dz.U. z 2017, poz. 1824).

  Budynek Urzędu z uwagi na rok jego budowy, nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych:
  1. brak jest windy,
  2. brak podjazdu do wejścia głównego do budynku.

  Budynek posiada następujące udogodnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych:
  1. przed budynkiem Urzędu wyznaczone jest miejsce parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych,
  2. wejście B na Salę Obsługi Podatnika posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

  Obsługa klientów odbywa się na Sali Obsługi Podatnika, jeśli zachodzi potrzeba indywidualnej odrębnej obsługi osoby niepełnosprawnej, organizuje ją pracownik Sali Obsługi Podatnika, który przeprowadza wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, a następnie powiadamia właściwego do jej załatwienia pracownika, który niezwłoczne przybywa na Salę w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej.