«Powrót

Uśmiech Tęczy. Mazowiecka KAS spełnia marzenia

Uśmiech Tęczy. Mazowiecka KAS spełnia marzenia

Uśmiech Tęczy. Mazowiecka KAS spełnia marzenia

  • Koncentrator tlenu i „magiczne" dzwonki podarowaliśmy podopiecznym warszawskiego Stowarzyszenia „Tęcza".
  • Uśmiechy dzieci to nagroda dla pracowników i funkcjonariuszy za udział w świątecznej akcji pomocowej.
  • Sprzęt pomoże dzieciom mającym problemy z oddychaniem.

To kolejny raz, kiedy nasza pomoc trafia do Ośrodka Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza".

W tym roku wśród najbardziej potrzebnych „prezentów" znalazł się koncentrator tlenu. Prezes Stowarzyszenia pani Anna Witarzewska powiedziała nam, że w czasie pandemii doświadczyli sytuacji, w których natychmiastowe podanie dziecku tlenu było niezbędne, aby uratować mu życie.

Do Ośrodka trafia coraz więcej dzieci cierpiących na dysplazję oskrzelowo-płucną i niewydolność oddechową. Wynika to z przewlekłych chorób małych podopiecznych „Tęczy", będących najczęściej następstwem podstawowej choroby, czyli mózgowego porażenia dziecięcego.

Koncentrator tlenu to urządzenie przenośne, przewożone na kółkach, a tlen pobierany jest z bezpośrednio z powietrza. Nie trzeba ciągle doładowywać butli tlenowych i możliwe jest natychmiastowe podanie tlenu choremu dziecku.

Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników i funkcjonariuszy, udało się zakupić nie tylko tak niezbędne urządzenie, ale również dwa zestawy dzwonków relaksacyjnych. Jeden z nich trafił do przedszkola działającego przy Stowarzyszeniu, a drugi do poradni. Terapeuci „Tęczy" uważają, że mają one „magiczną „ moc – wyciszają nadmiar emocji u dzieci, zmęczonych całodniową, intensywną rehabilitacją.

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie pomaga Stowarzyszeniu również w inny sposób. Od kilku lat zbieramy zużyte baterie. Uzyskane z ich sprzedaży środki, wspierają codzienną działalność Ośrodka.