«Powrót

Rewizyta studyjna funkcjonariuszy KAS w Ośrodku Szkoleniowym Służby Więziennej w Czarnem

Rewizyta studyjna funkcjonariuszy KAS w Ośrodku Szkoleniowym Służby Więziennej w Czarnem

Rewizyta studyjna funkcjonariuszy KAS w Ośrodku Szkoleniowym Służby Więziennej w Czarnem

Na zdjęciu na tle budynku Ośrodka stoją funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, Dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem i lekarz weterynarii
Na zdjęciu stoi trzech mężczyzn, których odgradza siatka od psa służbowego Służby Więziennej, który jest wyszkolony do przeszukiwania ludzi
Na zdjęciu dwóch mężczyzn i pies służbowy Służby Więziennej, podczas ćwiczeń symulujących ucieczkę jednego z mężczyzn
Na zdjęciu na tle budynku Ośrodka stoją funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, KAS, Służby Więziennej i lekarza weterynarii

Spotkanie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w Ośrodku Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych Służby Więziennej – to efekt kontynuacji współpracy Krajowej Administracji Skarbowej i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Głównym celem trzydniowego spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie kynologii służbowej. Zaprezentowano rozwiązania techniczne Ośrodka oraz materiały szkoleniowe dla instruktorów i kandydatów na przewodników psów służbowych.

Przeprowadzono trening współpracy na linii przewodnik-pies tzw. trening posłuszeństwa oraz techniki relaksacji w oparciu o TTouch - zapewniające obniżenie napięcia emocjonalnego i mięśniowego psa z pozytywnym wpływem na zacieśnienie więzi pomiędzy psem a przewodnikiem. Przedstawione zostały również techniki przeszukań oraz sposoby sygnalizacji ujawnionych substancji.

Krajową Administrację Skarbową reprezentowali nadkom. Andrzej Józefski oraz apl. Mateusz Połomski instruktor szkolenia z Ośrodka Szkoleniowego w Kamionie. Przygotowanie merytoryczne wizyty studyjnej ze strony Działu Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych przy Zakładzie Karnym w Czarnem nadzorowali kpt. Małgorzata Kulig lekarz weterynarii oraz st. sierż. sztab. Sławomir Kiełtyka i sierż. sztab. Grzegorz Wanda – instruktorzy.

Współpraca funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej ma na celu ujednolicenie technik szkolenia psów służbowych wykorzystywanych do detekcji z wykorzystaniem pasywnych technik oznaczania oraz standaryzację programów szkolenia zespołów z zakresu współpracy na linii przewodnik-pies, z wykorzystaniem apetytywnych technik wzmocnień opartych na szkoleniu behawioralnym.

Otwartość na wzajemną wiedzę i doświadczenie funkcjonariuszy obu formacji pokazuje, jak ważne są tego typu wizyty, wspólne warsztaty oraz utrzymywanie ciągłej wymiany informacji w dziedzinie kynologii służbowej.

Celem tego typu spotkań jest wykorzystanie zespołów przewodników psów jako jednego z efektywniejszych narzędzi kontroli.