«Powrót

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie uczestniczy w projekcie Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie uczestniczy w projekcie Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie uczestniczy w projekcie Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz p.o. Dyrektora Departamentu Efektywności Energetycznej podpisują umowy na dofinansowanie trzech projektów, które będą realizowane przez Izbę
Na zdjęciu stoją uczestnicy spotkania, podczas którego podpisano umowy w ramach projektu Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

28 marca 2019 r. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy na dofinansowanie trzech projektów.

Projekty będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Z ramienia „Instytucji wdrażającej" umowy podpisała Justyna Koźbiał p.o. Dyrektora Departamentu Efektywności Energetycznej, ze strony Izby Administracji Skarbowej w Warszawie jako "Beneficjenta" umowy podpisał Tomasz Ołdak Zastępca Dyrektora Izby.

Podpisaniu umów towarzyszyli pracownicy Referatu Inwestycji i Remontów mazowieckiej Izby oraz Departamentu Efektywności Energetycznej NFOŚiGW.

Celem projektów jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej poprzez ich kompleksową modernizację energetyczną.

Zakres prac modernizacyjnych obejmuje ocieplenie obiektu oraz wymianę wyposażenia obiektów na energooszczędne, w tym m.in.: wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę oświetlenia części wspólnych na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, instalację odnawialnych źródeł energii oraz wprowadzenie systemów zarządzania energią.

Kluczowe założenie projektów to zwiększenie efektywności energetycznej powyżej 25% w stosunku do stanu istniejącego.

Działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 zostały dobrane tak, aby w największym stopniu przyczyniały się do osiągnięcia celu głównego, tj. wsparcia gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Więcej informacji na temat przedmiotu zawartych umów, można przeczytać w zakładce – Fundusze pomocowe.