«Powrót

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie wyróżniona za działania na rzecz ochrony zabytków

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie wyróżniona za działania na rzecz ochrony zabytków

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie wyróżniona za działania na rzecz ochrony zabytków

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie wyróżniona za działania
na rzecz ochrony zabytków
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie wyróżniona za działania
na rzecz ochrony zabytków

Aspirant Anna Skaldawska, Koordynator ds. dóbr kultury w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie, została wyróżniona Złotą Odznaką „Za opiekę nad zabytkami".

Uroczystość wręczenia odznaczeń zasłużonym w zwalczaniu przestępczości przeciw zabytkom, odbyła się w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Odznaczenia nadane z inicjatywy własnej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotra Glińskiego, otrzymali przedstawiciele służb mundurowych, instytucji kultury i muzealników, zasłużeni w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom i prowadzeniu działalności prewencyjnej w zakresie ochrony zabytków.

W gronie odznaczonych osób była Koordynator ds. dóbr kultury w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie, ekspert Służby Celno-Skarbowej Anna Skaldawska, która w obecności Dyrektora Izby Roberta Antoszkiewicza, odebrała z rąk Generalnego Konserwatora Zabytków, wiceministra kultury prof. Magdaleny Gawin to zaszczytne wyróżnienie.

Jest ono dedykowane również tym mazowieckim funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, których codzienne działania kontrolne, przeciwdziałają nielegalnemu wywozowi i przywozowi dóbr kultury.  

Pani wiceminister wyraziła głęboką wdzięczność wszystkim odznaczonym osobom za ich zaangażowanie i oddanie w zwalczaniu przestępczości przeciwko najcenniejszym obiektom naszej kultury.