«Powrót

Karuzela warta 47 milionów

Karuzela warta 47 milionów

Karuzela warta 47 milionów

Zajęto między innymi 93 samochody osobowe, ciężarowe, ciągniki siodłowe oraz  naczepy ciężarowe należące do kontrolowanego podmiotu
Zabezpieczono również pompy LPG, zbiorniki paliw, klatki na butle, kontenery stalowe oraz dystrybutory.

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)  ujawniła i przerwała proceder, który mógł narazić budżet państwa na stratę około 47 mln złotych.

To już kolejna karuzela podatkowa, ujawniona przez pracowników i funkcjonariuszy mazowieckiej Izby Administracji Skarbowej. Tym razem karuzela była zorganizowana przez grupę podmiotów działających  miedzy innymi na rynku paliw. Z uwagi na skalę szacowanych uszczupleń podatkowych, zabezpieczono majątek o wartości około 25 mln zł.

Zajęto między innymi 93 samochody osobowe, ciężarowe, ciągniki siodłowe oraz  naczepy ciężarowe należące do kontrolowanego podmiotu. Zabezpieczono również pompy LPG, zbiorniki paliw, klatki na butle, kontenery stalowe, dystrybutory oraz pojazdy specjalistyczne. Ponadto, zablokowano środki finansowe zgromadzone na firmowych rachunkach bankowych.

Wszczęcie kontroli podatkowej wobec spółki, było efektem prac analitycznych przeprowadzonych przez pracowników Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu.

„Nasza wysoka skuteczność w wykrywaniu karuzel podatkowych to przede wszystkim rezultat zaawansowanych czynności analitycznych. Funkcjonariusze i pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie prowadzą systematyczne i dobrze skoordynowane działania związane z likwidacją „szarej strefy". Ścisła współpraca w tym obszarze pozwala na szybką wymianę informacji i zdecydowaną reakcję. Jest ona dla nas kluczowa w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez kontrolowany podmiot, ponieważ przerwanie karuzeli oznacza wzrost dochodów w budżecie państwa" -  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Robert Antoszkiewicz.

Najwięcej budżet państwa traci na tzw. karuzelach podatkowych, które organizowane są przez grupy przestępcze. Ich celem jest wyłudzanie nienależnych zwrotów VAT z tytułu między innymi eksportu lub międzynarodowych dostaw. W ostatnich kilku miesiącach mazowiecka KAS przerwała działalność karuzel, gdzie łączna szacunkowa wartość strat dla budżetu wyniosła prawie 135 mln złotych.