«Powrót

Kolejne wyróżnienie Izby Administracji Skarbowej w Warszawie za działania na rzecz ochrony zabytków

Kolejne wyróżnienie Izby Administracji Skarbowej w Warszawie za działania na rzecz ochrony zabytków

Kolejne wyróżnienie Izby Administracji Skarbowej w Warszawie za działania na rzecz ochrony zabytków

Wiceminister kultury Jarosław Sellin podaje rękę koordynator ds. dóbr kultury w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie Annie Skaldawskiej gratulując wyróżnienia
Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej Zbigniew Grzymała przemawia podczas uroczystości wręczenia odznaczeń za działania na rzecz ochrony zabytków

Starszy aspirant Anna Skaldawska, koordynator ds. dóbr kultury w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie została wyróżniona odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Odznaczenia przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego otrzymali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, Policji i pasjonaci-badacze sztuki, którzy są szczególnie zaangażowani w szeroko pojętą ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego.

W gronie odznaczonych osób była koordynator ds. dóbr kultury w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie, ekspert Służby Celno-Skarbowej Anna Skaldawska, która w obecności Zastępcy Dyrektora Izby Zbigniewa Grzymały oraz Kierownika Działu Joanny Sadowskiej odebrała z rąk wiceministra kultury Jarosława Sellina to zaszczytne wyróżnienie.

Wiceminister kultury dziękując odznaczonym podkreślił, że budowanie kultury i jej ochrona, to wspólny wysiłek wielu ludzi wykonujących swoje zadania z determinacją i pełnym poświęceniem na różnych polach i w różnych dziedzinach.

„Krajowa Administracja Skarbowa kojarzona jest zazwyczaj z zadaniami o charakterze fiskalnym. Jednakże w ramach swoich kompetencji, zajmujemy się także zagadnieniami związanymi m.in.: z ochroną dziedzictwa kulturowego. (…). Otrzymanie odznaki honorowej przez koordynatora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie jest nie tylko zaszczytem, ale i potwierdzeniem tego, jak istotne są to zadania"podkreślił Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej Zbigniew Grzymała.

W ubiegłym roku Izba Administracji Skarbowej w Warszawie została wyróżniona za działania na rzecz ochrony zabytków Złotą Odznaką „Za opiekę nad zabytkami", którą otrzymała koordynator ds. dóbr kultury w mazowieckiej Izbie aspirant Anna Skaldawska.

zdjęcia - MKiDN