«Powrót

Mazowieccy funkcjonariusze celno - skarbowi zapobiegli wyłudzeniu VAT

Mazowieccy funkcjonariusze celno - skarbowi zapobiegli wyłudzeniu VAT

Mazowieccy funkcjonariusze celno - skarbowi zapobiegli wyłudzeniu VAT

Funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli  gotówkę w  różnych walutach o łącznej wartości 160.480,00 zł.
Objęte śledztwem spółki ukrywały faktyczne pochodzenie wprowadzanego do obrotu towaru.

Objęte śledztwem spółki, w składanych deklaracjach i księgach podatkowych ukrywały faktyczne pochodzenie wprowadzanego do obrotu towaru. Kwota wyliczonych wstępnie, uszczuplonych należności podatkowych, wynosi ok. 900.000,00 złotych.

W wyniku śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, przeszukano magazyny i dwa boksy handlowe w Wólce Kosowskiej.
W efekcie czynności, funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli  gotówkę w  różnych walutach o łącznej wartości 160.480,00 zł.Ponadto zabezpieczono papierowe  i elektroniczne dowody oszustw podatkowych, w tym nierzetelne faktury, dowody wprowadzania do obrotu portowanego na tzw. „słupy" towaru z Chin, co potwierdza uchylenie się przedsiębiorców od zobowiązań z tytułu podatku VAT. W trakcie przeszukiwania zabezpieczono również dokumenty wskazujące, że objęte śledztwem spółki prowadziły nierzetelnie księgi od 2016 r. Należy zwrócić uwagę że, spółki te posługiwały  się  „krajowymi" fakturami,
a także zawyżały wartość naliczanego podatku VAT z tytułu zakupionych wyrobów odzieżowych produkowanych w Chinach. Przeciwko prezesom zarządu skontrolowanych firm, obywatelom Chin,  sporządzono zarzuty popełnienia przestępstw skarbowych zagrożonych karą grzywny lub pozbawienia wolności od 6-ciu miesięcy do 8 lat.
Sprawa ma charakter rozwojowy, ale wartość szacowanych strat dla  Skarbu Państwa może znacznie wzrosnąć po analizie całości ujawnionego materiału dowodowego.