«Powrót

Miński Dzień Przedsiębiorczości

Miński Dzień Przedsiębiorczości

Miński Dzień Przedsiębiorczości

Zdjęcie Nr 1 Spotkanie z Przedsiębiorcami

W dniu 26.06.2015 r. przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim wzięli udział w „Mińskim Dniu Przedsiębiorczości" zorganizowanym przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Starostwo Powiatowe.

Spotkanie z Przedsiębiorcami w Mińsku Mazowieckim

W trakcie spotkania zaprezentowano m.in. założenia Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Odbył się również panel dyskusyjny na temat: „Jak efektywne wspierać  rozwój przedsiębiorczości lokalnej". W dyskusji uczestniczyli: Mariola Sadoch Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim, Mikołaj Kalinowski Kierownik Działu Kontroli Podatkowej w tym Urzędzie oraz lokalni przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Debata - Jak efektywnie wspierać rozwój przedsiębiorczości lokalnej

Przedstawiciele Urzędu Skarbowego zaprezentowali założenia i kierunki Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika, w ramach którego tworzone będą Centra Obsługi i powołani Asystenci Podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą. Poinformowano uczestników, że jedno z pierwszych takich centrów obsługi  zostanie utworzone w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim. 

Ponadto, przestawiono standardy weryfikacji prawidłowości wypełniania  obowiązków podatkowych, zwracając uwagę na analizę ryzyka jako podstawę do podejmowania działań przez Urząd Skarbowy. Podkreślono że kontrola podatkowa u przedsiębiorcy jest ostatecznym działaniem organu podatkowego, które poprzedzone jest zidentyfikowaniem ryzyka nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych.

Prezentacja założeń nowych standardów Wsparcia i Obsługi Podatnika

Wystąpienie to spotkało się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych przedsiębiorców, którzy pozytywnie ocenili debatę i taką formę spotkań z Administracją Podatkową.